Økt slagrisiko ved hormonterapi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Bruk av kombinerte østrogen- og gestagenpreparater er forbundet med økt risiko for iskemiske hjerneslag.

Det fremgår av endelige data fra den prospektive, randomiserte WHI-studien om effektene av hormonell substitusjonsbehandling hos postmenopausale kvinner i USA (1).

Bortimot 17 000 kvinner i alderen 50–79 år ble delt i to jevnstore grupper og fulgt opp i gjennomsnittlig 5,6 år. Behandlingsgruppen fikk en daglig dose av 0,625 mg konjugert ekvint østrogen i kombinasjon med 2,5 mg medroksyprogesteron, mens kontrollgruppen fikk placebobehandling.

Risikoen for alle typer hjerneslag var 31 % høyere i behandlingsgruppen sammenliknet med kontrollgruppen (hasardratio 1,31; 95 % KI 1,02–1,68). Hasardratio for subkategoriene iskemiske slag og hjerneblødning var henholdsvis 1,44 (95 % KI 1,09–1,90) og 0,82 (95 % KI 0,43–1,56).

– Resultatene tilsier at av hormonell substitusjonsbehandling ikke har noen plass som profylakse mot hjerte- og karsykdommer. Derimot er behandlingen til god hjelp for kvinner med plagsomme symptomer i overgangsalderen, forutsatt klare medisinske indikasjoner, sier seksjonsoverlege og hematolog Eva Marie Jacobsen ved Ullevål universitetssykehus.

Hun advarer mot utelukkende å se på relative risikoangivelser når WHI-studiens konklusjoner skal vurderes; også absolutte risikoberegninger må tas med i regnskapet.

– Den absolutte risikoen for hjerneslag er fortsatt svært lav ved hormonell substitusjonsbehandling. Dette understreker hvor viktig det er å informere kvinnene om både effekter og risikoforhold ved behandlingen, sier Jacobsen, som legger til at resultatene ikke uten videre kan overføres til norske forhold. De amerikanske kvinnene var gjennomgående eldre og fikk et annet preparat enn det som er tilfellet ved behandling i Norge.

Anbefalte artikler