Legevitenskapens språk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Henrik R., Wulff,

  Lægevidenskabens sprog

  Fra Hippokrates til vor tid.194 s. København: Munksgaard, 2003. Pris NOK 248

  ISBN 87 - 628 -0476 - 6

  Legevitenskapens språk – hva er det? Noen vil hevde at vår tids overdrevne bruk av anglisismer og akronymer, som ofte bare oppfattes av «den innerste krets», er med på å redusere den generelle forståelsen og dertil øke den faglige avstanden mellom de enkelte spesialitetene. Da var det enklere før i tiden, da latinen ikke bare var legevitenskapens, men hele den lærde vestlige verdens felles kulturspråk.

  Ennå har latinen sin selvfølgelige og fortjente plass i det medisinske vokabular, ganske enkelt fordi vi som leger ofte kan uttrykke oss mer presist ved en latinsk betegnelse. Det er likevel neppe noen overdrivelse å påstå at latinen her til lands er blitt sørgelig stemoderlig behandlet, og man skal ikke gå lenger enn til Finland, Danmark eller Tyskland for å oppdage en ganske annen holdning til dette. Så er det da også en danske – han er indremedisiner og tidligere københavnsk overlege – som er forfatter av den foreliggende bok.

  Den tar for seg det legevitenskapelige fagspråks historie fra antikken og frem til våre dager, og sannelig har ett og annet skjedd i løpet av den tiden! Det vi tror er gamle former, viser seg kanskje å ikke være latin i det hele tatt; de er muligvis greske eller de skyldes moderne konstruksjoner.

  Men også den internasjonale standardisering av legelatinen er omtalt og forklart i boken, og vi får et innblikk i avvikene i de enkelte land og trangen til å fremheve sine egne ved bruken av eponymer. Boken er i det hele tatt en legelatinsk språkhistorie i miniatyr som burde være standardlesing for enhver av oss som ønsker et litt videre utsyn over vårt eget fagspråk – og for dem som kanskje trenger en smule oppfriskning i latinsk grammatikk. Den er godt skrevet, men inneholder kanskje litt for mange grammatikalske fagord til å kalles lettlest.

  Likevel anbefaler jeg boken på det varmeste, da den er et helt lite oppslagsverk for den som vil vite mer om hvorfor en sykdom eller en anatomisk struktur heter nettopp det den gjør. En tankevekker er det at en nordmann neppe ville fått utgitt en bok som dette. Derfor en honnør til forlaget som har våget å satse på utgivelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media