Ny behandling ved subaraknoidalblødning

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Reblødning er et stort problem ved subaraknoidalblødning. En oppsiktsvekkende svensk studie viser at traneksamsyre forebygger tidlig reblødning.

  De siste ti årene har behandlingen av intrakraniale aneurismer endret seg betydelig. Et økende antall aneurismer behandles intravaskulært med embolisering i stedet for klipsligatur av aneurismehalsen. Det har etter hvert blitt nevrokirurgisk enighet om at behandling av aneurismet så tidlig som mulig er viktig for å hindre reblødning. Avgjørelsen om pasienten skal emboliseres eller opereres blir tatt etter angiografisk utredning. Mange reblødninger skjer imidlertid svært tidlig, og før pasienten i det hele tatt kommer i betraktning for embolisering eller klipsligatur.

  I den svenske multisenterstudien fra Linköping, Lund og Göteborg ble 254 pasienter med aneurisme randomisert til behandling med traneksamsyre. Kun seks av disse pasientene reblødde (to døde), mens i kontrollgruppen reblødde 27 av 251 pasienter, og 13 av disse døde som følge av reblødningen. Traneksamsyre ble gitt ultratidlig, dvs. så snart diagnosen var verifisert med CT.

  Behandlingen har få komplikasjoner, er tilgjengelig på alle sykehus og er dessuten billig. Funnene er så overbevisende at behandlingen også bør følges i Norge: Ved CT-verifisert spontan subaraknoidalblødning gis umiddelbart 1 g traneksamsyre intravenøst. Samme dose gjentas etter 2 timer. Behandlingen fortsetter med 1 g hver 6. time til aneurismet er sikret. Behandlingen avsluttes senest innen 72 timer. Behandlingen gis ikke til pasienter med kjent tromboserisiko.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media