Hormontilskudd etter overgangsalder – ikke for alle

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Østrogen kombinert med progestin bedrer ikke livskvaliteten hos asymptomatiske postmenopausale kvinner.

Bruken av hormonell substitusjonsbehandling hos postmenopausale kvinner er omdiskutert, særlig etter at resultater fra store behandlingsstudier i USA ble publisert i fjor. Mange kvinner bruker slik behandling for å redusere subjektive plager, bl.a. hetetokter.

I en randomisert studie blant mer enn 16 600 amerikanske kvinner med gjennomsnittsalder 63 år (WHI-studien) fikk om lag halvparten tilskudd av østrogen og progestin; resten fikk placebo. Validerte spørreskjemaer om helserelatert livskvalitet ble utfylt før og etter ett og tre år (1).

Det var ingen signifikante forskjeller i målene for generell helse, vitalitet, mental helse, depressive symptomer eller seksuell tilfredshet. Bruk av østrogen og progestin gav en statistisk signifikant, men klinisk ikke signifikant effekt på søvn, fysisk funksjon og kroppssmerte etter ett år, men ikke etter tre år. De kvinnene som hadde plager (ca. 10 %) fikk mindre vasomotoriske plager og mindre søvnvansker.

– Denne studien har liten relevans for kvinner med overgangsplager omkring menopausen, sier professor Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Studien viser at hormonsubstitusjon har begrenset effekt på livskvalitetsmål hos asymptomatiske postmenopausale kvinner, mens kvinner med symptomer hadde klar effekt. Dette er i overensstemmelse med en rekke andre studier. Hormonbehandling må også veies opp mot andre hensyn, for eksempel risiko for hjerte- og karsykdom og kreft, sier Iversen.

Anbefalte artikler