Lærerikt kurs om ungdomshelse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ungdomsmedisin var tema da Alment praktiserende lægers forening holdt generalforsamling og kurs i Kirkenes 11. – 14. juni.

Kursarrangør Harald Sunde, president Hans Kristian Bakke og Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe var svært fornøyde med kurset. Foto Ellen Juul Andersen

Kurskomiteen hadde tatt utgangspunkt i Legeforeningens statusrapport om helsefremmende arbeid og helsetjenester for ungdom (1), og hadde satt sammen et spennende og interessant program.

De 120 deltakerne fikk blant annet høre om hva unge spør etter når de oppsøker fastlegen, hva som kjennetegner unges hverdag i vår tid, psykosomatiske problemstillinger i videregående skole samt depresjon, angst og somatiske presentasjonssymptomer.

Gratis helsetilbud

Øvrige temaer var ungdom, søvn og døgnrytme, livsstil og forebyggende arbeid – og om rus, risikosøking og selvskading er former for egenbehandling.

– Vi ønsker gratis helsetilbud for ungdom, sa Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe og understreket at Legeforeningen i første omgang ønsker at ungdom skal få gratis helsetjeneste i forbindelse med prevensjonsveiledning, psykiske problemer og rusproblemer.

Anbefalte artikler