Les mer om …

Artikkel

Arbeid som skader helsen

Arbeidsmedisin dreier seg om forholdet mellom arbeid og helse og er tema for en ny artikkelserie i Tidsskriftet. Registreringen av skader forårsaket av arbeid er mangelfull, og enda vanskeligere er det å få oversikt over annen arbeidsrelatert sykelighet.

Hvis vi mener alvor…

Underrapportering av arbeidsskader til Arbeidstilsynet

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten

Arbeidsrelaterte sykdommer i allmennpraksis

Ørn i vinden

Ungdom med problemer

Vansker i oppvekst og ungdomstid kan gi opphav til atferds- og personlighetsforstyrrelser. Likevel faller mange ungdommer utenfor dagens helse- og trygdevesen. Kan helsevesenet forhindre problemutvikling i barne- og ungdomsårene?

Kan helsevesenet bidra?

Økende psykisk stress blant unge voksne i Norge 1990 – 2000

Vold og krenkelser i unge menneskers parforhold

Screening for psykiske plager i skolehelsetjenesten – et forsøk verdt?

Behandling av septumdefekter

Nyfødte med atrieventrikulær septumdefekt kan trenge regelmessig oppfølging over lang tid, viser en journalgjennomgang. Fra Rikshospitalet presenteres fem års erfaring med kateterbasert lukking av atrieseptumdefekter. Metoden er anvendelig i alle aldre og ved kroppsvekt over 7 – 8 kg.

Oppfølging av barn med atrioventrikulær septumdefekt

Kateterlukking av atrieseptumdefekter

HIV-smitte fra mor til barn

Moderne behandling av HIV-positive kvinner har redusert risikoen for å smitte barna. Av 57 nyfødte med HIV-positive mødre behandlet ved Ullevål universitetssykehus i perioden 1983 – 2000 ble åtte HIV-smittet, og smitte var assosiert med manglende eller utilstrekkelig antiviral behandling.

HIV-smitte fra mor til barn

Antivirale midler for reduksjon av mor-til-barn-smitte ved HIV-infeksjon

Behandling av psykisk sykdom under svangerskap

Psykisk sykdom under og etter svangerskap kan kreve medikamentell behandling. Valg av legemiddel må bl.a. baseres på en vurdering av indikasjon, tidligere behandlingseffekt og risikoen for påvirkning av barnet. Bruk av antipsykotika øker ikke risikoen for misdannelser, men kan gi ekstrapyramidale symptomer hos den nyfødte.

Bruk av antipsykotika ved graviditet og amming

Behandling av svangerskapsrelatert psykisk sykdom

Kirale legemidler – hva er det?

Ved kirale legemidler er legemiddelmolekylet ikke identisk med sitt speilbilde. Slike midler kan derfor forekomme i ulike former med ulike farmakologiske egenskaper.

Kirale legemidler

Sykmelding og kompetansetiltak blant primærleger

Primærleger som gjennomgikk et undervisningsopplegg om muskel- og skjelettsykdommer og som fikk ekstra tidstakst, sykmeldte sine pasienter like lenge som andre leger.

Reduseres sykefraværet ved kompetansehevende tiltak overfor primærlegen?

Anbefalte artikler