Retrett etter politisk rolleblanding

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Yoram Blachar, nyvalgt politisk leder i World Medical Association (WMA), delte medlemslandene i vennligsinnede og fiendtlige land relatert til den israelsk-palestinske konflikten.

Delingen kom frem i en sak på nettsidene til den israelske legeforeningen, som ble lagt ut etter at Blachar ble valgt inn i ledelsen i World Medical Association (WMA) i mai, og vakte sterke reaksjoner blant annet i Den norske lægeforening.

Yoram Blachar, som også er president i den israelske legeforeningen, varslet i meldingen at han ville bruke posisjonen som politisk leder for World Medical Association til å være talerør for israelske og jødiske leger verden over.

– Det er uhørt at en som blir valgt til å representere alle medlemslandene i WMA, vurderer de som har valgt ham, som fiendtlige eller vennligsinnede. Det setter organisasjonen i en helt umulig situasjon, sier Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen. Vigen tok i sommer kontakt med sin israelske kollega Leah Wapner og påpekte forholdet.

Generalsekretær Wapner beklaget da sterkt oppslaget som hadde stått på foreningens nettsider i nesten to måneder.

– Israelerne gjorde full retrett og beklaget innholdet sterkt. De kalte det hele en blunder og mangel på kvalitetssikring. Like fullt er det sørgelig at dette i det hele tatt er skjedd og at meldingen har fått stå i ukevis, sier Vigen til Tidsskriftet. Også president Yoram Blachar har forsøkt å få tak i Vigen for å beklage.

En nøytral melding helt uten politisk innhold er alt som nå står om Yoram Blachar på den israelske legeforeningens hjemmeside.

Vigen vil likevel ta saken opp i et møte med de nordiske legeforeningene før neste WMA-møte i Helsinki i september.

– Nå som den israelske legeforeningen har beklaget saken, er det kanskje vanskelig å gjøre noe mer, men skaden er skjedd og vi må drøfte om en beklagelse er nok, sier han.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2097

Anbefalte artikler