Minneord

Artikkel

Overlege og professor Jan Fredrik Halvorsen er død og ble gravlagt på sin 68-årsdag i april 2003. Med ham er en av de markerte skikkelser i det kirurgiske miljøet i Bergen gått bort.

Jan Fredrik Halvorsen var utdannet lege i Bergen i 1960, ble spesialist i generell kirurgi i 1968 og i gastroenterologisk kirurgi ti år senere. I 1980 tok han sin doktorgrad på et eksperimentelt arbeid vedrørende for høyt blodtrykk i leveren.

Han begynte sin medisinske karriere ved Stavanger sykehus i 1960. Etter dette hadde han tjeneste ved Rikshospitalet, FN-sykehuset i Gaza og Orkdal Sanitetsforenings sykehus inntil han begynte på Haukeland sykehus i 1964. Fra da av og frem til han ble syk for halvannet år siden, hadde han sitt arbeidssted her. Han var innom Avdeling for patologi og Kvinneklinikken, men det aller meste av sin arbeidsinnsats nedla han ved Kirurgisk avdeling i henimot 40 år. Etter en bred kirurgisk utdanning spesialiserte han seg innen endokrinkirurgi og hadde i noen år ansvaret for den endokrinkirurgiske seksjon. Senere gikk han over på det gastroenterologiske området og la ned et stort arbeid i diagnostikk og behandling av sykdommer i tarmsystemet. For å perfeksjonere seg, hadde han en serie studieopphold bl.a. ved St. Mark’s Hospital i London.

Jan Fredrik Halvorsens vitenskapelige karriere var vesentlig rettet mot sykommer i mage-tarm-systemet, og han hadde over 100 publikasjoner innenfor disse fagfeltene. Han ble i 1987 professor i medisin ved Universitetet i Bergen, knyttet til Den norske lægeforenings koordinatorkontor for legers videre- og etterutdanning ved Det medisinske fakultet. Hovedoppgavene var å legge til rette for at kolleger kunne få del i den hurtige kunnskapsutviklingen som skjer på det medisinske området. Legeforeningens initiativ med å desentralisere kursvirksomheten var den gang et krevende prosjekt, og i Bergen kom man fort og greit i gang med den nye strukturen. Siden den gang hadde han det koordinerende ansvaret for mer enn 1 100 kurs med 25 000 deltakere.

Jan Fredrik Halvorsen ble i 1992 utnevnt til koordinator for universitetssamarbeidet mellom de gamle hansabyene Lübeck og Bergen. Her kom hans kunnskapsrikdom, utadvendte og vennlige vesen til sin rett, og han skapte gjennom sitt arbeid vesentlige internasjonale kontakter og vennskap gjennom sin rause personlighet.

I Jan Fredrik Halvorsen har vi hatt en kollega og kirurg med solid teoretisk kunnskap og stor praktisk erfaring. Han var utholdende og systematisk med en gjennomført orden. Det kirurgiske miljøet i Bergen hadde hatt bruk for hans kunnskaper og erfaring til beste for en rekke pasienter i mange år fremover. Våre tanker går nå til hans kone Sissel og deres fire barn. Vi vet at han var en svært god familiemann.

Anbefalte artikler