Om tvang hos barn og unge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per, Hove Thomsen

  red

  Om børn og unge med tvangssymptomer

  Når tanker bliver til tvang. 138 s, tab. København: Hans Reitzel, 2003. Pris DKK 160

  ISBN 87- 412- 2428 - 0

  Per Hove Thomsen henvender seg i hovedsak til pasienter med alvorlige tvangstanker og tvangshandlinger og deres pårørende. Intensjonen er å dekke deres behov for generell informasjon. Boken er også beregnet på alle faggrupper som til daglig har med mennesker med tvangslidelse å gjøre, og den kan være et godt supplement til en lærebok i barne- og ungdomspsykiatri.

  Teksten er på dansk og er lett å lese. Formuleringene er gode og presise uten bruk av vanskelige faguttrykk. Oppbygningen er som i et vanlig lærebokskapittel og dekker alt fra definisjoner og kliniske beskrivelser til kulturelle forskjeller, differensialdiagnoser, etiologi og behandling. Det er også et kapittel med spørreskjema til hjelp i diagnostiseringen av tvangslidelse og til vurdering av alvorlighetsgrad. Boken, som er i paperback, har en fyldig og godt oppdatert litteraturliste og et godt stikkordregister.

  Per Hove Thomsen er en erfaren kliniker og forsker som evner å bruke begge disse sidene i formidlingen, som både er enkel og grundig. En styrke i boken er mange gode kasuistikker som pasienter og pårørende kan kjenne seg igjen i. Disse myker opp boken for leseren og gjør den lettere tilgjengelig for lesere som har lite klinisk erfaring. Differensialdiagnosene er også grundig beskrevet, noe som er en stor fordel fordi kompleksiteten kommer mer til syne. En svakhet er at behandling er plassert foran kapitlet om etiologi. På den måten kan behandlingen virke lite begrunnet i faktisk kunnskap om tilstanden. Etiologikapitlet virker litt omtrentlig uten samme tydelighet som preger resten av boken. Alt i alt er boken lettlest, samtidig med at den er grundig og omfattende. Den er et godt supplement til andre generelle lærebøker om barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, og den kan godt anbefales pasienter og pårørende som ønsker mer informasjon om tvangslidelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media