Meritt for veiledning

Artikkel

Meritt for veiledning av turnuslege er tidligere godkjent som valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har vedtatt å sette en øvre grense på inntil 20 poeng per seks måneder (40 poeng per år). Vedtaket gjelder fra 15.8. 2003. Det er utarbeidet retningslinjer og skjemaer for poengberegningen som må benyttes for å få veiledningen godkjent. Skjemaene er lagt ut på Legeforeningens Internettsider i tilknytning til spesialistreglene. De kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Eli Berg-Hansen, telefon 23 10 91 23, faks 23 10 91 00.

Anbefalte artikler