Nytt om navn

Artikkel

Heder til medisinske forskere

I forbindelse med 100-års jubileet for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, er professor Per Brandtzæg (f. 1936) er tildelt årets pris innen realfag og medisin på 50 000 kroner. Prisen ble overrakt under årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi sammen med en spesialpreget minnemedalje i anledning jubileet.

Brandtzæg er leder for Institutt for patologi, Rikshospitalet, og bestyrer ved Instituttgruppe for laboratoriemedisin, Universitetet i Oslo, og ble hedret for sine fremragende studier av grunnleggende mekanismer i slimhinners infeksjonsforsvar og immunpatologi.

Lege Per Ole Iversen (f. 1964), Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo, ble ved samme anledning tildelt Nansens belønning for yngre forskere på 30 000 kroner for sine studier av blodlegemedanning og hemodynamikk i beinmargen.

Kongens gull til Dag Riise

Øyelege Dag Riise (f. 1932), Hamar, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Riise er cand.med. fra Århus i Danmark 1960 og spesialist i øyesykdommer 1966. I over 30 år fra 1970 ledet han Øyeavdelingen – Hamar ved Sentralsjukehuset i Hedmark, og han er så oppdatert innen faget at han fortsatt vikarierer der ved sykdom og personalmangel.

Riise var leder av Hedmark legeforening 1980–81. I flere perioder har han arbeidet i utviklingsland for å redde mennesker fra å miste synet. For ikke lenge siden var han på et lengre opphold i Nepal, der han har vært flere ganger for å hjelpe til med å forebygge øyelidelser, og til høsten reiser han til Uganda for å bygge opp en øyeavdeling der.

Årets medisinske underviser ved NTNU

Professor Lars Slørdal (f. 1955), Institutt for laboratoriemedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er av studentene ved Det medisinske fakultet i Trondheim kåret til årets underviser. Prisen er et reisestipend på 15 000 kroner og er den største ære studentene kan gi en foreleser.

Slørdal underviser i farmakologi og synes selv at det å undervise er noe av det morsomste han jobber med. Dette gjenspeiles i hans humoristiske og engasjerende måte å fremlegge stoffet på. Ifølge studentene er han en unik pedagog og foreleser av stort format.

Ny sjef for Helsebygg Midt-Norge

Liv Haugen (f. 1943) er på plass som ny medisinsk sjef for Helsebygg Midt-Norge. Hun har lang klinisk erfaring som spesialist i allmennmedisin og i psykiatrien, hvor hun har utdanning innen familieterapi. Haugen var i sju år rådgivende overlege ved fylkestrygdekontoret i Sør-Trøndelag, og ble fylkeslege i 1999.

Hun blir nå leder for utbyggingsorganisasjonens plan- og programmeringsavdeling og tar stillingen for blant annet å være med og påvirke utviklingen av det nye universitetssykehuset.

Internasjonal pris til Torvid Kiserud

Professor Torvid Kiserud (f. 1944), Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, er tildelt den prestisjefylte Dr. Hackerts gullmedalje for fremragende forskning innen prenatal medisin.

Kiserud er cand.med. fra Oslo 1970, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 1982 og dr.med. 1994. Han får prisen for å ha innført nye diagnostiske metoder i fostermedisin, utforsket det fysiologiske grunnlaget og vist nytteverdien av metodene. I dag brukes Doppler-ultralydmetoden i utredning og overvåking i forbindelse med alvorlig morkakesvikt, veksthemming, anemi, infeksjoner, lever- og hjertesykdommer hos fostre. Et viktig biprodukt av hans forskning har vært kartlegging av blodsirkulasjonen hos friske fostre og de endringer sykdommer kan utløse.

Helseministeren fikk Røykfriprisen

Dagfinn Høybråten er tildelt Røykfriprisen 2003 for arbeidet med et røykfritt arbeidsmiljø for ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

– Høybråtens personlige engasjement har ført oss et langt skritt videre i kampen mot tobakksskadene, sa prisutdeler Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på vegne av Landslaget mot tobakkskader og Røykfritt miljø Norge, som deler ut Røykfriprisen til en som har gjort en spesiell innsats i arbeidet for røykfrihet.

Det ble også delt ut en Bedriftspris som gikk til et av de første helt røykfrie serveringsstedene, Kafe Køh på Lillestrøm, som ble røykfritt i fjor.

Kjell Bjartveit (f. 1927) fikk en ærespris for sin iherdige kamp mot en aggressiv tobakksindustri. Bjartveit, som er spesialist i lungesykdommer, regnes som en av de mest markante frontkjemperne i kampen mot tobakksskadene. Han har mottatt flere internasjonale utmerkelser for sin innsats, men dette er første gang han hedres på hjemmebane.

Arbeidsmiljøprisen 2003

Håkon Lasse Leira (f. 1942) er tildelt årets arbeidsmiljøpris. Leira, som ble spesialist i yrkesmedisin i 1984 og i arbeidsmedisin i 1993, har fra 1989 vært overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Det er Arbeidsmiljøsenteret – med 1 000 bedrifter, konserner og organisasjoner som medlemmer – som har utpekt årets prisvinner. Direktør Olav Breen i If skadeforsikring forestod utdelingen, og fremhevet den langvarige innsatsen prisvinneren har gjort innen norsk arbeidsmedisin:

– Håkon Lasse Leira har hele tiden vært sterkt engasjert i faget, med mange ulike innfallsvinkler. På 1970-tallet var han en av de første som tok opp kroniske løsemiddelskader som problem. Spesielt kan nevnes hans innsats for utredning og forebygging av løsemiddelskader, sosialmedisinske forhold for personer med yrkessykdommer og -skader, og i de senere år også forebygging av arbeidsrelaterte hud- og luftveissykdommer. Han har gjort en ekstraordinær innsats som premissleverandør for å hjelpe norsk arbeidsliv til stadig å fornye og bedre sitt HMS-arbeid, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen, som har vært delt ut siden 1961, bestod i år av skulpturen Omsorg utført av kunstneren Lise Amundsen.

Anbefalte artikler