Sjekk behandlingskvalitet på nettet

Artikkel

Nå kan pasienter i Helse Vest sammenlikne kvaliteten på tilbudet ved sykehusene i regionen før de bestemmer seg for hvor de vil behandles. Helse Vest har utarbeidet åtte kvalitetsindikatorer for somatiske tjenester og åtte for det psykiatriske tilbudet. Indikatorene måler behandlingskvalitet og pasienttilfredshet ved alle helseforetakene i regionen. Kvalitetsresultater som har god nok datakvalitet, er nå tilgjengelig på nettet: www.helse-vest.no Helse Vest er det første regionale helseforetaket som tilbyr denne tjenesten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2001

Anbefalte artikler