Vanskeligst å bli lege i Oslo

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Poenggrensene for å komme inn øker ved alle de medisinske fakultetene. Journaliststudiet, som i fjor hang like høyt som medisin, opplever dalende interesse.

  Hele 70,2 studiepoeng må til for å få en av plassene, viser tall som Samordna opptak la frem i slutten av juni. Høsten 2003 er det 105 plasser ved medisinerutdanningen ved Universitetet i Oslo (UiO). I primærvitnemålskvoten, dvs. blant dem som søker rett fra videregående skole, er poenggrensen 61,4. Det medisinske fakultet i Oslo har også studiestart våren 2004. Her er grensen 68,3 i den ordinære kvoten.

  Også medisinstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) seiler opp i kampen om å ha høyeste poenggrense for å komme inn. Her er poengøkningen markant. Etter årets opptak må man ha 69,0 poeng i den ordinære søkerkvoten for å få en av de 100 studieplassene. Fjorårets poenggrense var 67,4. Også ferskingene fra videregående (primærkvoten) må ha snittkarakter godt over 6 for å komme inn på medisinstudiet ved NTNU. 62,0 poeng må man ha i primærvitnemålskvoten. NTNU er dermed Norges vanskeligste studium å komme inn på for søkere i denne kategorien.

  I Tromsø har poenggrensen økt med 1,9 poeng til 68 poeng. I Bergen fra 65,3 i fjor til 67,6 i år.

  Tidligere er det journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo som sammen med medisinstudiet har hatt de tøffeste poengkravene. I 2002 hadde denne utdanningen 68,9 som poenggrense i den ordinære søkerkvoten. Bare medisinstudiet i Oslo hadde høyere poenggrense. Men nå har søkerantallet til journaliststudiet gått drastisk ned, og poenggrensen har landet på 66,4 poeng. Dette er en nedgang på hele 2,5 poeng. Kampen om plassene ved journalistutdanningen i Volda er heller ikke like hard som i fjor, viser de ferske tallene.

  I alt 87 776 personer har søkt opptak til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak, en økning på 5,3 % sammenliknet med 2002. Av de 76 013 reelle søkerne, dvs. søkere som har sendt inn nødvendig dokumentasjon, er ca. 65 900 kvalifisert for studier. Dette er en økning på 7,3 % i forhold til i fjor. – Økningen skyldes sannsynligvis et strammere arbeidsmarked som medfører behov for å styrke kompetansen for bedre å kunne konkurrere i arbeidsmarkedet, sier daglig leder i Samordna opptak, Olaf Svorstøl.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2145

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media