Differensiert basistilskudd i fastlegeordningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er betryggende å vite at Legeforeningen i noen år har vært klar over at eldre listepasienter gir en mer krevende arbeidsuke enn yngre og at per capita-tilskuddet for personer over 50 – 60 år derfor burde økes vesentlig (1). Hvorfor har man da ikke gjort noe med det?

  Med eksemplet høy inntekt fra en liste med 2 500 pasienter fremstilles dette som et misunnelsesproblem. Det er det ikke. Det dreier seg om hensynet til eldre pasienter som har behov for langt mer tidsbruk enn yngre. Det handler hovedsakelig om eldre kolleger med høy gjennomsnittsalder på sine listepasienter og som har gått vesentlig ned i inntekt etter 2001. Det handler om hvorvidt Aplf, for en gangs skyld, er villig til å sette faglige hensyn over økonomiske.

  Å senke listetaket eller å øke basistilskuddet for de første 1 200 listepasientene vil i hovedsak være skivebom. Utbedringen av dette problemet innenfor et listesystem, som av faglige grunner aldri skulle vært innført, kan ganske enkelt gjøres ved å øke per capita-honoraret for alle over 50 – 55 år og å senke det for resten av befolkningen. Det er en prioriteringssak. Det burde være ganske ukomplisert å gjennomføre med hele pasientgrunnlaget på data.

  Lederen i Aplf vil vente til listesystemet har «satt seg» (1). Hvor lenge vil det ta? Hans Petter Aarseth, daværende president i Legeforeningen, uttalte i 1997 om sentrale momenter som må endres fra forsøksordningen, at «forholdet mellom basishonorar pr. capita og ytelsesbasert honorar må være slik at det er mulig å bygge inn en god incentivstruktur og jevne ut forskjellene i faktisk belastning mellom ulikt sammensatte praksispopulasjoner». Per capita-differensiering har «satt seg» i seks år, Maartmann-Moe.

  I England har listesystemet «satt seg» i 100 år; der har de i en årrekke hatt høyere per capita-honorar for eldre. De har dessuten i flere år arbeidet med å redusere skadevirkningene av systemet. Det ble f.eks. for noen uker siden lagt frem et forslag til betydelig differensiering bl.a. med hensyn til alder, kjønn og sosialstatus. Meget komplisert, er kommentarene fra engelske allmennpraktikere.

  De siste 2 – 3 årene har dessuten mange leger meldt seg inn i PMS (Pilot Medical System) som kan likne noe på vår tidligere driftstilskuddsordning. Tiden for per capita-differensiering er nå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media