Ønsker innspill på statlig IT-satsing

Artikkel

Arbeidet med en ny statlig handlingsplan for bruk av IT i helsesektoren er i gang.

Det er Sosial- og helsedirektoratet som skal utforme planen på vegne av Helsedepartementet. Ambisjonene med den nye planen er blant annet å se på utnyttelse av mulighetene som ligger i et nasjonalt helsenett, interne IT-løsninger i helseforetakene og helseinformasjon og helsetjenester på Internett. Målet er å ferdigstille planen, som har fått arbeidstittelen E-helse 2008, allerede innen 2004. Nå ønsker direktoratet innspill fra aktørene i helsevesenet, og et bredt grunnlagsdokument for innspill er publisert på deres nettsider: www.shdir.no.

Planen som det nå jobbes med, blir den tredje i rekken av statlige handlingsplaner for bruk av IT i helsesektoren. Mens den første planen hadde et bredt nedslagsfelt, var den andre planen rettet inn på fire konkrete satsingsområder. Nasjonalt helsenett, elektronisk samhandling, telemedisin og publikumstjenester. Det er oppnådd konkrete resultater på alle de fire satsingsområdene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2105

Anbefalte artikler