På tvers

Artikkel

Visse sykehus får det til

«Voss sjukehus 24.04. Me fekk ein ut! Tage, 4 år, vart storebror.»

Sogn Avis

Mens andre drar på stranden

«Sykehuset kom ut til Huk, folk fikk sjekket huden på flekken.

Det er mer vanlig i Sverige og Australia, men i går skjedde det også på Huk i Oslo. Sykehuset kom til publikum.»

Aftenposten refererer klinisk arbeid utført av professor Ole Christensen og avdelingsoverlege Eli Johanne Nordal, Ullevål universitetssykehus

Vi kommer snart igjen…

«Takk for besøket. Velkommen igjen.»

Bergens Tidende har merket seg teksten nederst på kvitteringene fra Bergen legevakt

…hører snart fra deg

«En innringer synes det er blitt svært vanskelig å få telefonisk kontakt med legekontoret i Aurskog.

– Etter å ha ventet en god stund, blir linja brutt.»

Indre Akershus Blad

Et forbilde for oss alle

«Kjell Eide, seksjonsleiar for helse og sosiale tenester i Hyllestad, kjem med framlegg om å avvikle seg sjølv – for å spare kommunen for pengar.»

Firda

Kirurghets I

«Den gamle kirurgs forårssang:

Nu lokker atter de lange vagter,

og jeg har sovet for lidt i nat.

Og glemmer ting i patienters maver,

det kan jo ske, når man er lidt mat.

Hov, hvor er nu mine læsebrilller?

og vattamponen, som var så blød?

Jeg glemmer knive, jeg glemmer sakse,

jeg glemmer klemmer og dagligt brød.»

Politiken i spalten «At Tænke Sig»

Kirurghets II

«I en udtalelse fra Den Ualmindeligt Danske Lægeforening hedder det: Vi skal hermed indlægge en protest mod ovenstående sang, som giver et helt misvisende billede af danske mave-tarm-kirurgers arbejde. I forbindelse med sangens sidste linje skal vi endvidere understrege, at der ikke var tale om et helt brød, men blot en halvt stykke med leverpostej, som kirurgen havde lagt til side med henblik på spisning efter operationen.»

Politikens oppfølgende kommentar, i spalten «At Tænke Sig»

EU, Vårherre og trøsteren John

«Onsdag gikk stortingsflertallet inn for EUs omstridte patentdirektiv. Frps Lodve Solholm føler seg beklemt over å innføre ’patent på liv’.

– Jeg tror Vårherre og John Alvheim ser positivt på dette, trøster han seg med.»

Nationen

Med visse forbehold

«Justisminister Dørum understreker at det til tross for terrortruslene ikke er noen grunn til at folk i Norge skal føle seg utrygge. Vel å merke hvis de ikke røyker eller tar T-banen.»

Dagbladet

Samferdsel og helse I

«Vägen mellan Bagamoyo och Dar es Salaam är så gropig och illa underhållen att kvinnorna får sin menstruation efter att ha härdats i buss på den. Äggen skakar loss ur sina gömslen.»

Alexandra Kronqvist i Dagens Nyheter

Samferdsel og helse II

«Enkelte veier på Finnskogen er nå så dårlige at man ikke kan sykle der med innsatte tenner.»

Glåmdalen

Alternativ analyse

«Dagbladet er i ferd med å erstatte helgefylla. I uken leser vi VG og lokalavisene, så slår vi oss løs med Magasinet hver lørdag og reparerer med Dagbladet Søndag.»

Sven Egil Omdal, mediekommentator i Stavanger Aftenblad, om avisenes salgstall

For øvrig er vel alt som det pleier

«Melodi Grand Prix fra Latvia byr på alt fra russisk lesberi og polsk dødralling til en østerriker som burde vært tvangsinnlagt på mentalsykehus og en norsk søtnos som jentene kan dåne av. Verden er definitivt på sporet igjen.»

Torgeir Bråthen i Nordlys

Anbefalte artikler