Artikkel

Medlemmer av Norsk Medisinstudentforening (Nmf) i Norge etter universitet og i utlandet etter studieland per 5.6. 2003. Prosent kvinner og menn

Nmf-medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

914

61,5

38,5

Univ. i Bergen

756

58,5

41,5

NTNU Trondheim

479

59,5

40,5

Univ. i Tromsø

393

61,6

38,4

Norge totalt Nmf

2 542

60,2

39,8

Ungarn

211

51,7

48,3

Polen

211

52,1

47,9

Tyskland

204

60,8

39,2

Danmark

108

66,7

33,3

Irland

96

64,6

35,4

Tsjekkia

43

51,2

48,8

Storbritannia

36

61,1

38,9

Australia

32

50,0

50,0

Nederland

29

55,2

44,8

Sverige

13

38,5

61,5

Malta

7

57,1

42,9

Østerrike

4

50,0

50,0

Italia

2

0,0

100,0

Slovakia

1

0,0

100,0

Bosnia-Hercegovina

1

100,0

0,0

Utlandet totalt Nmf

998

56,6

43,4

Totalt Nmf-medl.

3 540

59,2

40,8

Anbefalte artikler