Konferanse om nasjonale kvalitetsindikatorer

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Er kvalitetsindikatorer i helsetjenesten til nytte eller besvær? Erfaringsuveksling fra andre land er blant temaene på en konferanse i oktober.

Marijke Veenstra fra HELTEF har ledet programkomiteen. Foto Ellen Juul Andersen

Konferansen arrangeres av HELTEF – Stiftelse for helsetjenesteforskning og SINTEF – Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning tirsdag 28.10. 2003. Legeforeningen har vært med å planlegge konferanseprogrammet, sammen med Senter for helseadministrasjon og Sosial- og helsedirektoratet.

Er nasjonale kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten et nødvendig onde? Er de klinisk nyttige, eller er de bare til for helseforvaltningen og byråkratene? Dette ønsker arrangørene at konferansen gir svar på.

– Deltakerne vil få bakgrunnskunnskap for å kunne bruke og tolke indikatorene, og gjøre seg kjent med erfaringer som er gjort i andre land når slike indikatorer blir brukt på nasjonalt plan, sier HELTEF-forsker Marijke Veenstra, som har ledet programkomiteen. – Det kan bli en spennende paneldebatt der det blir stilt kritiske spørsmål til hva kvalitetsindikatorer er og problemene med å bruke dem. Benytt anledningen til å være med i en kritisk debatt om bruk av nasjonale kvalitetsindikatorer i norsk helsetjeneste, oppfordrer Veenstra.

Mer informasjon om konferanseprogrammet finner du på www.heltef.no. Påmeldingsfristen er 31. august. Konferansen holdes på SAS-hotellet, Gardermoen.

Anbefalte artikler