Kvinneandel fortsatt høyest i Norge

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Medlemstallet i Norsk medisinstudentforening (Nmf) øker i Norge og synker i utlandet, til tross for et økende antall norske medisinstudener i utlandet.

Kvinneandelen blant medisinstudentene er økende både i Norge og i utlandet. I Norge er kvinneandelen litt høyere blant medlemmer av Nmf enn blant alle medisinstudenter, mens det motsatte er tilfellet i utlandet.

I Norge er kvinneandelen blant medlemmer av Nmf høyest i Tromsø og i Oslo, og lavest i Bergen. I utlandet er kvinneandelen blant Nmfs medlemmer samlet sett lavere enn ved alle de medisinske fakultetene i Norge.

Kvinneandelen er høyest blant Nmfs medlemmer i Danmark, Irland, Storbritannia og Tyskland. I disse landene er kvinneandelen blant Nmfs medlemmer også høyere enn i Norge. Sverige er det eneste landet med mindre enn 50 % kvinner blant Nmfs medlemmer, bortsett fra Italia og Slovakia som bare har henholdsvis to og ett medlem. I Ungarn og Polen, som er de to landene utenom Norge som har flest norske medisinstudenter totalt sett, er litt over halvparten av Nmfs medlemmer kvinner.

Medlemstallet i Norsk medisinstudentforening er høyest i tiden rett før eksamenslistene for cand.med.-eksamen blir registrert. Nmf har per 5. juni 2003 3 540 medlemmer, mens medlemstallet på samme tid i 2002 var 3 484. Det høyeste medlemstallet var per 9. desember 2002, da Nmf hadde 3 585 medlemmer.

Se også www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler