Fra blod til lever gjennom fusjon

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Stamceller fra beinmarg kan smelte sammen med modne leverceller, og dermed reparere skadet vev.

Mange vevstyper har reservelagre av stamceller. Disse er få i antall, men kan proliferere raskt og utvikle seg til celler med nye egenskaper. Tidligere antok man at stamceller var vevsspesifikke, men de siste årene har man funnet at disse cellene kan utvikle seg til ulike typer spesialiserte celler.

To artikler i Nature utfordrer påstanden om at stamceller genererer nye egenskaper gjennom slik transdifferensiering (1, 2). Celler fra beinmarg hos voksne mus danner tilsynelatende leverceller når de transplanteres til en skadet lever. Ifølge de nye dataene skjer dette imidlertid gjennom fusjon – cellen fra beinmargen smelter sammen med en levercelle. I den nye cellen fant forskerne gener fra både giver og mottaker.

– Voksne stamceller er kanskje ikke fullt så plastiske som vi trodde, sier Steinar Funderud ved Avdeling for Immunologi, Radiumhospitalet. – I dette tilfellet ser det ut til at stamcellene fusjonerte med leverceller, og ikke gjennomgikk transdifferensiering. I neste omgang vil man nok gå tilbake til tidligere funn, og sjekke om dette er tilfellet også her. Vi vet imidlertid at også voksne stamceller kan erverve nye egenskaper. Det er gjort sikre funn for eksempel på transplantasjon til pancreas, der cellene har begynt å produsere insulin.

– Den medisinsk viktige effekten er at skadet vev repareres, understreker Funderud. – Sannsynligvis kan de voksne stamcellene velge flere veier til målet.

Anbefalte artikler