m2014/4
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Rettelser
Kommentar og debatt
Fra bloggen
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Personlige opplevelser
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Oss imellom
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media