Velskrevet om nevropsykologiske tester

Maria Stylianou Korsnes Om forfatteren
Artikkel

Ashendorf, Lee

Swenson, Rod

Libon, David

The Boston process approach to neuropsychological assessment

A practitioner’s guide. 431s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 55

ISBN 978-0-19-979430-0

Dette er en bok for klinikere med søkelys på kognitive tiltak, spesielt nevropsykologer og kliniske psykologer som ønsker å få mer ut av de testene de allerede benytter. Den er også egnet for nevrologer, psykiatere, språkterapeuter eller ergoterapeuter som er interessert i mulighetene som ligger i kognitive utredninger.

Formatet gjør at boken enten kan leses fra perm til perm som et læringsverk, eller som en klinisk referanseguide når man skal tolke en enkelt pasients resultater, da den gir nye verktøy for profiltolking. Boken er forskningsoppdatert og lett å bruke med en god innholdsfortegnelse og kryssreferanser.

Forfatterne beskriver en bestemt tilnærming til nevropsykologiske vurderinger som ble fremmet av Edith Kaplan. I motsetning til tradisjonelle modeller for vurdering, hvor man fokuserer på hvordan en person skårer på en vurderingsoppgave, konsentrerer Kaplans modell seg mer om prosessen en person utfører for å fullføre en vurderingsoppgave, og hva vi kan lære ved analyse av feilmønstre. Mange av de teknikkene psykologistudenter lærer for å vurdere prosessen innen områdene klinisk psykologi og skolepsykologi, har sine røtter fra Kaplans modell. Modellen har en lang historie, men dette er første gang de teoretiske og empiriske delene av modellen er blitt samlet på en lett tilgjengelig og pedagogisk måte.

I den første delen beskriver forfatterne hvordan Kaplan videreutviklet metoder benyttet av Harold Goodglass, Nelson Butters, Laird Cermak, Norman Geschwind med flere. Disse kapitlene er skrevet av Edith Kaplans studenter og kolleger, for å sikre at boken er tro mot hennes metoder. Flere mindre kjente tester, som enten ble utviklet av Kaplan eller basert på hennes arbeid, er inkludert.

Den andre delen inneholder en veiledning for bruk av The Boston process approach til noen av de mest benyttede nevropsykologiske testene, slik som Wechsler intelligence scales, Trail making test, California verbal learning test og Boston naming test. Her gis empiriske bevis for testadministrasjon og tolking. Det gis også eksempler på utføringsmønstre for pasienter med forskjellige diagnoser, som kan være nyttig for klinikere.

I den siste delen er det forskjellige perspektiver på gjennomføringen av The Boston process approach i ulike kliniske situasjoner og i forbindelse med forskning i varierte populasjoner.

Alt i alt er dette en lettlest bok, og den gir gode innspill til tolking av forskjellige feilmønstre ved utføring av kjente nevropsykologiske og kognitive tester.

Anbefalte artikler