Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens medlemsseksjon, tlf. 23 10 91 85 eller register@legeforeningen.no

Marcus Kleveland Berg 23.5. 1970 – 30.10. 2013

Carl-Ivar Dahl 21.12. 1931 – 27.10. 2013

Torstein Gjerløw 29.9. 1956 – 24.10. 2013

Harald Halvorsen 7.6. 1920 – 9.10. 2013

Ingmar Normann Kleive 29.7. 1922 – 23.10. 2013

Kjell-Arne Kristiansen 24.4. 1967 – 20.11. 2013

Svein I. Kristoffersen 13.11. 1945 – 19.10. 2013

Fredrik Kristian Lorck 22.10. 1927 – 12.11. 2013

Erik Johan Lunøe-Nielsen 18.5. 1920 – 12.8. 2013

Kari Noer 21.3. 1934 – 31.10. 2013

Tore Noer 14.6. 1925 – 1.10. 2013

John Arild Schillinger 19.4. 1952 – 30.10. 2013

Anne Grete Skar 22.4. 1946 – 17.9. 2013

Per Spenning 6.1. 1940 – 27.10. 2013

Hans Tjønn 22.12. 1917 – 19.11. 2013

Anbefalte artikler