Vaginal fødsel er tryggest ved sterke bekkenleddsmerter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Keisersnitt øker risikoen for vedvarende sterke bekkenleddsmerter etter fødsel sammenliknet med vaginal fødsel.

  Keisersnittsratene øker. Dette kan i noen grad skyldes at kvinner i økende grad ønsker planlagt keisersnitt uten medisinsk eller obstetrisk indikasjon. Svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter er assosiert med ønske om og med økt forekomst av planlagt keisersnitt. Hvordan påvirker så keisersnitt prognosen ved bekkenleddsmerter? Vi har nylig undersøkt sammenhengen mellom forløsningsmetode og vedvarende bekkenleddsmerter seks måneder etter fødsel (1).

  Studien omfattet flere enn 10 400 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen som hadde rapportert om smerter over symfysen og begge iliosakralleddene (bekkenleddsyndrom) i svangerskapsuke 30. Vi benyttet spørreskjemadata fra svangerskapsuke 17 og 30 samt seks måneder etter fødsel. Datafilene ble koblet til Medisinsk fødselsregister.

  Planlagte keisersnitt var assosiert med en nesten tredoblet risiko for pasientrapportert alvorlig bekkenleddsyndrom, definert som sterke smerter over alle bekkenleddene, seks måneder etter fødsel. Hos kvinner som brukte krykker i svangerskapet, var både akutt og planlagt keisersnitt assosiert med alvorlig grad av bekkenleddsyndrom. Vaginal forløsning med vakuum eller tang var også assosiert med økt risiko for bekkenleddsyndrom.

  Ved rådgivning om fødselsmetode for kvinner med sterke bekkenleddsmerter i svangerskapet bør klinikere være seg bevisst at keisersnitt kan øke risikoen for sterke vedvarende smerter etter fødsel. Vår studie tyder på at der det ikke foreligger medisinske grunner til keisersnitt, er vaginal fødsel det tryggeste alternativet for kvinner med sterke bekkenleddsmerter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media