Helhetlig om psykoterapi ved hjerneskader

Jan Ivar Røssberg Om forfatteren
Artikkel

Laaksonen, Ritva

Ranta, Mervi

Introduction to neuropsychotherapy

Guidelines for rehabilitation of neurological and neuropsychiatric patients throughout the lifespan. 259 s, ill. Hove: Psychology Press, 2013. Pris GBP 40

ISBN 978-1-84872-623-9

Denne boken om nevropsykoterapi er skrevet av klinisk orienterte nevropsykologer som arbeider med rehabilitering av pasienter med nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser. For å optimalisere behandlings- og rehabiliteringstilbudet til denne pasientgruppen sikter forfatterne på å ta i bruk kunnskap både fra nevropsykologien og psykoterapien til det beste for pasientene.

I de 12 kapitlene tar forfatterne for seg alt fra nevropsykologiske utredninger, hjernens utvikling, effekten hjerneskader har på emosjonell regulering, hvordan engasjere barn med hjerneskader i en psykoterapeutisk prosess, og nevropsykoterapi ved ulike utviklingsforstyrrelser. Selv om det er ulike forfattere som står bak hvert kapittel, er boken stramt redigert og fremstår som helhetlig.

Illustrasjonene består av rekke selvforklarende figurer og tabeller som understøtter teksten. Viktige referanser er gjengitt etter hvert kapittel. Det burde vært en liste over forkortelser i begynnelsen. Mange forkortelser som blir brukt, er ikke selvforklarende for lesere som ikke er helt inne i dette feltet. For eksempel blir ikke ABI (Aquired Brain Injury) forklart før i kapittel 8. Det er ikke angitt noen spesifikk målgruppe, men boken synes å være myntet på leger og psykologer som arbeider med habilitering/rehabilitering av personer med nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser.

Teksten er relativt lettlest og integrerer kunnskap fra nevropsykologien med ulike psykoterapeutiske retninger. De psykodynamiske og kognitive psykoterapeutiske retningene har fått mest plass. Det er lett å tenke seg at en slik tilnærming til et felt lett kunne blitt fragmentarisk og rotete. Slik blir det ikke. Redaktørene har klart å få dette til å fremstå som en helhet hvor ulike teoretiske begreper fra de ulike retningene blir satt i en fin sammenheng med illustrative pasienthistorier og terapiforløp. Her blir utfordringer med motstand og terapeutisk allianse forklart ut fra både Freuds psykoanalyse og den nevrologiske/nevropsykiatriske lidelsen. Viktigheten av psykoedukasjon blir også grundig beskrevet.

Boken inneholder mye nyttig kunnskap, og det viktigste bidraget er kanskje å integrere biologiske, psykologiske og sosiale faktorer i behandlingen av personer med hjerneskader. Spesielt tror jeg den vil være nyttig for leger innen CL-psykiatri, nevrologi og både voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Boken favner imidlertid så bredt i temaer at også andre yrkesgrupper, for eksempel sykepleiere som arbeider med disse pasientgruppene, kan ha glede av den.

Anbefalte artikler