Internasjonal publisering

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

«Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet,» heter det i forskriftene for ph.d.-avhandlinger i Norge. Noen av universitetene har utfyllende regler som sier at arbeidet skal sendes inn for publisering i internasjonale tidsskrifter. Tidsskriftet har i mange år oppfylt internasjonale standarder for etiske krav og faglig nivå i generelle vitenskapelige tidsskrifter. Men er vi et internasjonalt tidsskrift? Kriteriet må være at innholdet kan leses på tvers av landegrenser. Det kan våre artikler: Siden 2007 har det vært mulig å oversette artiklene til engelsk.

Nå er også universitetene enige i denne definisjonen. I dette nummeret presenteres Bjørn Gjelsviks avhandling i doktorgradsspalten (s. 396). To av hans originalartikler ble publisert i Tidsskriftet. Det er gledelig. Norge er et lite land, men ikke så lite at våre institusjoner og tidsskrifter automatisk må utelukkes fra «det internasjonale».

Anbefalte artikler