Jan Øystein Berle Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 262

I Tidsskriftet nr. 3/2014 s. 262 har forfatterens interessekonflikter falt ut. Det skal stå:

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er medlem av vitenskapelig rådgivningsgruppe for Eli Lilly og har fått foredragshonorar/reisestøtte fra Eli Lilly, Lundbeck, Bristol Myers Squibb, Novartis og BioPHausia.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler