Spis nøtter – lev lenger?

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Inntak av nøtter reduserer total dødelighet selv etter justering for kjente risikofaktorer.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Amerikanske forskere har undersøkt om regelmessig inntak av nøtter er assosiert med lavere dødelighet (1). Studien omfattet flere enn 76 000 kvinner og 42 000 menn, som ble fulgt i rundt 30 år.

Deltakerne ble spurt om hvor ofte de spiste nøtter. Primærendepunkt var død uansett årsak. Vel 27 000 dødsfall ble registrert. Blant dem som oppga at de spiste nøtter, var det færre dødsfall enn blant dem som oppga at de ikke spiste nøtter (hasardratio 0,93; 95 % KI 0,90 – 0,93). De som spiste nøtter hver dag, hadde en 20 % lavere dødelighetsrate enn dem som ikke spiste nøtter i det hele tatt. De var slankere og trente oftere enn dem som spiste lite nøtter. Færre av dem var røykere, men de drakk oftere alkohol enn dem som spiste lite nøtter.

– Mange epidemiologiske studier har rapportert liknende funn, sier professor Christian Drevon ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Funnene kan forklares med at nøtter har et gunstig innhold av vitaminer, flerumettede fettsyrer og mineraler, sier han.

– Når dette er sagt, bør det understrekes at ernæringsforskningens historie er full av eksempler på funn fra epidemiologiske studier som viser seg å mangle kausal relevans, sier Drevon. Forstyrrende faktorer kan selv i de best kontrollerte studier ikke utelukkes. Han advarer mot å tro at man kan behandle eller forebygge kreft, hjerte- og karsykdommer og alvorlige luftveissykdommer ved å spise nøtter daglig. Det er helheten i kostholdet, daglig fysisk aktivitet og fravær av røyking som gir de store utslagene, sier Drevon.

Anbefalte artikler