Pris til Stefan Lönnberg ved Kreftregisteret

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Stefan Lönnberg (f. 1976), leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved Kreftregisteret, er tildelt Hjelt Excellence Junior Award for 2013 for sin doktorgradsavhandling Case-control studies for the evaluation of performance and age-specific outcome of organised cervical screening. I avhandlingen gjennomgikk han resultatene fra det finske screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Han konkluderte med at screening mot livmorhalskreft effektivt forhindrer forekomst av og dødelighet ved livmorhalskreft, men kun hvis retningslinjene for screening følges.

Prisen ble delt ut ved Universitetet i Helsingfors i november 2013. Juryen vektla at avhandlingen hadde høy vitenskapelig kvalitet og ga et viktig bidrag til grunnlaget for videreutviklingen av screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Finland og også internasjonalt.

Stefan Lönnberg ble ansatt i Kreftregisteret som leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i mai 2012. Han er filosofie kandidat med eksamen i biokjemi fra universitetet i Åbo, og medicine licentiat fra Universitetet i Helsingfors. Han disputerte for den medisinske doktorgraden i Helsingfors i 2012.

Lönnberg har bred arbeidserfaring fra det finske helsevesenet, som allmennlege i kommunal primærhelsetjeneste, som kliniker, blant annet fra kvinneklinikken ved Helsingfors universitetssykehus og fra det finske kreftregisteret.

Anbefalte artikler