Helseøkonomi på dansk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pedersen, Kjeld Møller

  Sundhedsøkonomi

  481 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2013. Pris DKK 460

  ISBN 978-87-628-0978-9

  Kjeld Møller Pedersen er en av nestorene i dansk helseøkonomi. Her har han skrevet en omfattende bok, i første rekke rettet mot helsepersonell som ønsker kunnskap om helseøkonomi, men også for studenter på både helsefaglige profesjonsstudier og innen samfunnsfag.

  Sundhedsøkonomi er ingen tung teoretisk lærebok. De enkelte temaene motiveres godt av anvendte problemstillinger, og boken fremstår som en blanding av praktisk helseøkonomi og helsepolitikk. Utgangspunktet er naturlig nok Danmark og den danske helsesektoren. Dette gjør at deler at stoffet og mange av eksemplene blir noe fremmede fra ståstedet til en norsk leser. I mange av kapitlene gjør forfatteren også et poeng av å skape avstand til den amerikanske, markedsorienterte tilnærmingen til faget. Fra en norsk lesers synspunkt ville det nok vært mer interessant om Møller Pedersen hadde vært mindre «dansk» og mer «nordisk» i sin tilnærming til stoffet.

  Dette er en omfangsrik bok. De 19 kapitlene er gruppert i seks tematiske deler. For lesere uten økonomibakgrunn gis først en gjennomgang av sentrale økonomiske begreper. Etter dette er inndelingen i temaer og de enkelte kapitlenes plassering innen de ulike temaene dessverre ikke alltid like lett å forstå. Flere av kapitlene kommer «overraskende» og virker noe ute av sammenheng. DRG-systemet diskuteres i en del som omhandler «de to aktører», og ikke sammen med diskusjonen av finansieringssystemer. Lesere som ønsker å avgrense seg til spesielle temaer, må dermed «hoppe» mye mellom de ulike delene, noe som gjør stoffet mindre tilgjengelig.

  Kjeld Møller Pedersen er kunnskapsrik og har mye interessant stoff han ønsker å dele med leserne. Han skal også ha ros for lange og gode referanselister i enden av hvert kapittel. I noen tilfeller kan det allikevel bli vel mange ord. Denne leseren ville satt pris på en litt strammere redigering av teksten.

  Som en innføringsbok i helseøkonomi er nok inntrykket at dette både blir vel dansk og litt for mye. Lesere som kjenner stoffet fra før, vil imidlertid finne mye å glede seg over. Men vær forberedt på å lete litt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media