Senter for kvalitet i legekontor er etablert

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har som mål at alle fastleger på sikt skal være spesialister i allmennmedisin eller i utdanning til spesialiteten. Vi tror at arbeidet SKIL skal gjøre vil passe fint med dette, og at tilbudene kan bli en del av både videreutdanning og resertifisering.

Det er en glede for meg å kunne skrive at SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) er etablert. SKIL er stiftet som et non-profit AS og styreleder er Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Formålet er å støtte og veilede forbedringsarbeid i fastlegeordningen og for avtalespesialister.

Det ble skålt friskt i Farris da ildsjelene som har jobbet stødig og hardt for dette, hadde det første styremøtet for noen uker siden. En milepæl var nådd, en milepæl for sikring av høy kvalitet i legekontor i uoverskuelig framtid.

Arbeidet for kvalitet har vært en kjerneoppgave for Legeforeningen siden foreningen ble stiftet, og de forskjellige epokene har krevd forskjellige tiltak. Tidlig på nittitallet ble kvalitetsfondene opprettet for å støtte utviklingen av metoder for forbedringsarbeid. Siden da er omtrent 270 millioner kroner fordelt på 750 små og store prosjekter. Mange av metodene som er utviklet har fremdeles et stort potensiale når det gjelder å bli brukt av virkelig mange. Det var en av årsakene til at Legeforeningen i 2009 satte seg som mål å etablere et nasjonalt senter som har ansvar for å bredde dette ut.

Ønsket vårt var å etablere senteret i samarbeid med stat og kommune. Vi mener slikt samarbeid er viktig fordi det gir en felles ansvarsfølelse som igjen gir store muligheter for gode resultater. Dette ville også passe godt med at kommunene i 2012 fikk ansvar for å legge til rette for kvalitetsutvikling i fastlegeordningen. Myndighetene har foreløpig ikke ønsket å delta i SKIL. Jeg håper de vil endre mening. SKILs eiere er derfor nå et samarbeid mellom Legeforeningen og følgende foreningsledd: Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Norsk forening for samfunnsmedisin (Norsam), Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Allmennlegeforeningen (Af). Styret i SKIL vil jobbe videre for å få myndighetene med på laget.

SKILs tilbud vil blant annet være «pakker» for læringsnettverk mellom legekontorer, strukturerte emneopplegg for kollegagrupper og støtte for forbedring av samarbeid mellom legekontorer og kommunale tjenester for pasienter med sammensatte, kroniske lidelser. Avtalespesialistene vil få tilbud som kan gi forbedringer av kontordrift og etter hvert også fagspesifikke tilbud. SKIL har en klar erkjennelse av at læring og forbedring skjer best med utgangspunkt i egen praksis. Planen er derfor å bruke uttrekk fra elektronisk pasientjournal og skreddersy dette for de ulike pakkene.

Legeforeningen har som mål at alle fastleger på sikt skal være spesialister i allmennmedisin eller i utdanning til spesialiteten. Vi tror at arbeidet SKIL skal gjøre vil passe fint med dette, og at tilbudene kan bli en del av både videreutdanning og resertifisering.

Jeg vil gjerne gratulere alle de som har jobbet med dette i årevis, som aldri har gitt opp, og som nå har kommet et viktig steg videre for å sikre høy kvalitet på legetjenesten i Norge. Bra jobbet!

Anbefalte artikler