Strukturert om fysiologi for sykepleiestudenter

Marit Grønning Om forfatteren
Artikkel

Nicolaysen, Gunnar

Holck, Per

Kroppens funksjon og oppbygning

325 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 790

ISBN 978-82-05-32362-9

Boken er den første av fem bøker som til sammen danner en kunnskapspakke beregnet på bachelorutdanningen i sykepleie. Kunnskapspakken har fått tittelen 37  °C og dekker pensumskravene innen anatomi og fysiologi, sykdomslære, farmakologi og mikrobiologi. Pakken har en egen nettside. Hver bok har egen side på nettsiden som både supplerer boken og har interaktive oppgaver knyttet til hvert kapittel. Oppgavene er av stigende vanskelighetsgrad og er relevante for både praksis og eksamen.

Kroppen funksjon og oppbygning er delt i tre hoveddeler. I del 1, Celler og vev, beskriver forfatterne hvordan ulike celler i kroppen fungerer og er bygd opp. I del 2 fokuserer de på organenes funksjon og oppbygning. Her omtales de enkelte organsystemene med vekt på å få frem hvordan organene fungerer. Del 3 inneholder en omtale av hvordan kroppens indre miljø reguleres, for eksempel gjennomgås energiomsetning og syre-base-balanse. Det er også et eget kapittel om fosterutvikling.

Redaktørene er viktige bidragsytere. Gunnar Nicolaysen er professor emeritus etter mange år som professor i fysiologi. Per Holck er også professor emeritus og har biologisk antropologi og rettsantropologi som spesialfelt. Boken bærer også preg av at de har fått bidrag fra kolleger som har solid bakgrunn innen ulike fagfelt.

Utformingen er tiltalende med strukturert og logisk oppbygning. Illustrasjoner er rikelige, gode og hjelper leseren i forståelsen av stoffet. Nye ord og begreper blir forklart på en god måte. Første kapittel oppleves noe tungt å lese. Her synes det som om forfatteren ønsker å formidle komplekse prosesser på en lettfattelig måte. Det kan imidlertid tenkes at lesere uten tidligere innføring i temaet vil finne dette kapitlet vanskelig tilgjengelig. De øvrige delene er lettere og inspirerende å komme gjennom. Totalt sett er dette en velskrevet bok som sikkert vil være velegnet for både målgruppen og andre som måtte ha behov for innføring i dette fagfeltet.

Anbefalte artikler