Øvre Richter Frich og hans modeller

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftets artikkel «Jeg er norsk læge» – et sitat med eget liv var interessant (1).

  Min far (Johan Haffner, født i 1906, cand.med. i 1924, spesialist i kirurgi i 1940) sa flere ganger at han syntes Øvre Richter Frichs bøker hadde vært veldig spennende da han var ung.

  Han fortalte at Jonas Fjeld hadde Nicolai Paus’ styrke, Olaf Tandbergs eleganse og Axel Cappelens faglige dyktighet. Cappelen var for øvrig den første i verden som suturerte et levende hjerte, i 1895.

  Det kan godt tenkes at disse tre var modeller for Jonas Fjeld, men årstallene gjør det tvilsomt, og studiekamerater med Paus og Tandberg kan Øvre Richter Frich ikke ha vært – han studerte medisin i 1891 – 92, mens Paus studerte medisin i 1897 – 1903 og Tandberg i 1898 – 1904. Cappelen var tidligere ute, i 1877 – 83. Det er også tvilsomt om Frich har rodd i Studentenes Roklubb siden den ikke ble startet før i 1897. Dedikasjonen i Olympieren sier heller ikke noe om studiekamerater eller roere, men bare: «Til min ven og sportskamerat Overlæge Olaf Tandberg.»

  Det er vel mer sannsynlig at det var leserne som identifiserte Jonas Fjeld med noen av tidens mest markerte og ledende kirurger: Ifølge Norges Leger var Cappelen var overlege i Stavanger fra 1897, Paus i Tønsberg fra 1916 og Tandberg i Lillehammer fra 1917. Som Henrik Wergeland sier i diktet Norges Storting: «Tidens Guder er dens menn.»

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 21.1.2014.http://tidsskriftet.no/article/3112115/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media