Prioriteringer i helsevesenet

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

råd, Region Skånes etiska

Prioriteringar i hälso- och sjukvården

96 s, Lund: Lunds universitet, 2013. Pris Gratis (nedlastbart)

ISBN 978-91-7261-260-0

I en tid da de teknologiske mulighetene langt overgår de økonomiske, blir prioriteringer i helsevesenet mer aktuelt enn noensinne. Det merker den enkelte borger i tilbudet av tjenester og oppslag i mediene om virksomme behandlinger som ikke kan tilbys. Det merker klinikerne i krav om begrunnelser, retningslinjer og redusert rom for faglig skjønn. Det merker også beslutningstakerne med økt press og vanskelige valg. Norske myndigheter har derfor igjen nedsatt et utvalg som skal utrede prioriteringer i helsetjenesten.

Av den grunn er den lille boken fra Region Skånes etiske råd kjærkommen. Forfatterne tar opp en rekke grunnleggende utfordringer knyttet til prioriteringer. Göran Hermeren, som var en av arkitektene bak Vårdens svåra val (SOU 1995: 5), trekker opp noen perspektivrike linjer fra prioriteringsprinsippene etablert i Sverige i 1990-årene og frem til dagens prosedurale tilnærminger. Han understreker behovet for grensedragninger mellom helsetjenesten og andre velferdstjenester. Det samme gjør Carl Hampus Lyttkens, som påpeker vanskene med å være rasjonell i helseprioriteringer. Han understreker at det ikke er spørsmål om hvorvidt folks inntekter kommer til å spille en rolle for tilgangen til helsetjenester i fremtiden, men om hvilken rolle de skal spille. Vi må finne en fordeling mellom det offentlige og det private som er til å leve med for alle.

Ulrika Winblad viser hvordan borgere og pasienter kan delta i helsevesenets prioriteringer – både på individnivå og på kollektivt nivå. Lars Sandman og Emelie Heintz belyser hvordan krav til kostnadseffektivitet gjør at produktivitetsendringer og økt forbruk av offentlige tjenester gjør seg gjeldende, slik at personers og gruppers fremtidige arbeidsevne og forbruk av helsetjenester påvirker prioriteringene. De analyserer hvordan dette bryter med prioriteringsprinsippene (menneskeverdsprinsippet, behovs- og solidaritetsprinsippet og kostnadseffektivitetsprinsippet), men også hvordan slike aspekter kan trekkes inn i prioriteringsdebatten på en åpen og konstruktiv måte. Dette er særlig relevant og interessant for oss i Norge, hvor produktivitetshensyn har «sneket seg inn» gjennom Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren – en veileder, mot Lønning-utvalgets klare anbefalinger, og uten noen åpen debatt.

Den lille leseverdige boken er blitt til som følge av en konferanse arrangert av Region Skånes etiske råd og egner seg for alle som er opptatt av prioriteringsspørsmål i helsetjenesten.

Anbefalte artikler