Om landsstyremøtet

Kristin Hekne Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Årets landsstyremøte finner sted på Soria Moria fra 20. – 22. mai. Møtet er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Registrering finner sted tirsdag 20. mai fra kl 9 – 11 og møtet åpnes offisielt kl 11 med presidentens tale, kunstneriske innslag, prisutdelinger og hilsener. Deretter følger helsepolitisk debatt. Etter den helsepolitiske debatten følger behandling av landsstyresaker. Møtet avsluttes kl 16 torsdag 22. mai.

Innkvartering og måltider

Deltakerne innkvarteres på Soria Moria og på Lysebu Hotel. Sekretariatet foretar fordeling av deltakerne på de ulike bosteder. Overnatting på Soria Moria vil bli forbeholdt landsstyremøtets delegater, gjester m.v. Tildelt bosted meddeles den enkelte deltaker forut for møtet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at sekretariatet skal reservere hotell. Frokost spises på overnattingshotellet, mens alle lunsjer inntas på Soria Moria der det også blir festmiddag onsdag 21. mai.

Tirsdag 20. mai inviterer Legeforeningen til omvisning i den nye skulptur- og minneparken Ekebergparken etterfulgt av middag på Ekebergrestauranten. Påmelding til dette arrangementet er bindende. Tilleggspris for deltakere blir kr 700. Ved påmelding etter landsstyremøtets påmeldingsfrist 21. mars kan det ikke garanteres at det er ledig plass.

Saksdokumenter

Saksdokumenter blir tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter. De vil også være tilgjengelige på www.legeforeningen.no/landsstyremote

Påmelding og frister

Landsstyrets representanter, valgkomité, sentralstyrets varamedlemmer, medlemmer av desisorutvalget samt leder av styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema. Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må benytte påmeldingsskjemaet som er vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet.

Program og påmeldingsskjema med detaljert oversikt over priser på overnatting og dagpakker er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/landsstyremote

Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for starten av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningers egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene. Du finner påmeldingsskjema bakerst i dette nummerer av Tidsskriftet.

Påmelding må være mottatt i sekretariatet senest fredag 21. mars. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at Legeforeningen kan skaffe overnatting.

Anbefalte artikler