Prestisjestipend til FHI-forsker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  J. Frederik Frøen (f. 1968), avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, har i konkurranse med noen av verdens beste forskere fått ERC Consolidator Grant på 2,2 millioner euro av Det europeiske forskningsrådet (ERC).

  Frøen skal bruke stipendet til å forbedre innsamling og bruk av helsedata som kan redusere mødre- og barnedødeligheten i Palestina.

  Mødre- og spedbarnsdødelighet er et stort problem, særlig i de fattigste landene i verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør nærmere tre millioner nyfødte og 300 000 kvinner årlig av forebyggbare komplikasjoner og sykdom relatert til graviditet og fødsel.

  Frøen leder prosjektet the harmonized Reproductive Health Registries (hRHR) Initiative, som er et samarbeidsprosjekt med WHO og økonomisk støttet av Norad. Prosjektet har som formål å forbedre både datakvaliteten og datainnsamlingsteknikkene når det gjelder familieplanlegging, svangerskap, fødselshjelp, barselomsorg og nyfødtomsorg.

  Mange land og organisasjoner rundt om i verden har mangler i innsamlingen av helsedata. Palestina ble valgt som samarbeidsland på grunn av at Folkehelseinstituttet og WHO allerede har et etablert samarbeid med de palestinske selvstyremyndighetene om oppbygging av et folkehelseinstitutt der.

  – I dag samler de fleste fattige land inn data på papir og gjerne kun oppsummerte tall uten at det registreres noe om den enkelte. Slike registre mangler også ofte informasjon om hva svangerskaps- og fødselsomsorgen inneholder. Dermed har de liten verdi når man skal prioritere ressurser for å forbedre oppfølgingen av mødre og barn, og det er de fattigste landene som i minst grad har råd til å misbruke ressursene sine på grunn av dårlig informasjon, sier Frøen.

  Det europeiske forskningsrådet har som mål å stimulere til fremragende forskning ved å oppmuntre til konkurranse om forskningsmidler blant de aller beste, kreative forskerne. ERC Consolidator Grant blir gitt til lovende forskere med 7 – 12 års erfaring og som presenterer banebrytende forskningsprosjekter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media