Åslaug Flo Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet har det vært gitt spalteplass til både stort og smått. Artikkelen i nr. 15 – 16/1933 er et eksempel på det siste. Men hverdagslige plager kan forsure tilværelsen like mye som alvorlig sykdom. I en tid da menneskets beste venn vaskemaskinen var en våt drøm for de fleste, var nok rådene fra den tidligere distriktslegen i Drangedal velkomne – selv om det å forhindre «fotsved» ifølge gamle lærebøker sågar kunne forårsake ryggmargstæring (Tidsskr Nor Lægeforen 1933; 53: 839).

Middel mot fotsved.

Av M. Solberg, Drangedal.

Vi leser i gamle lærebøker at det er farlig å stanse fotsved. Det kan sogar forårsake ryggmargstæring. Dette kan vel betraktes som uttrykk for hjelpeløsheten. Det middel jeg anbefaler, er antagelig brukt av mange patienter og læger. Når jeg skriver om dette, er det efter opfordring av en ennu eldre kollega som mener jeg bør omtale det i «Tidsskriftet». Foten vikles inn i lerretskluter under strømpen som da må vrenges over. Man tar rene kluter hver dag. Det blir en del bry med vask av disse. Men det blir ikke som med strømpevasken. Skal man så nogenlunde holde svettingen i tømme og ikke stinke altfor meget, så må man skifte strømper hver annen dag. Bruker man fotkluter, kan man gå med samme strømper så lenge man vil. Svetten opsuges av lerretet, irritasjonen i huden minker og svettingen avtar. Blemmer og sår på føttene under fotturer er der ikke mere tale om. Tilbøieligheten til forkjølelse på grunn av kolde føtter avtar.

Man bør helst bruke gamle lakener og rive op i passe størrelser. Skjortelerret er for tynt. Og så må man bruke et nummer større støvler.

Anbefalte artikler