Velformulert om nyrefysiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sabbah, Muhammad

  Kompendium i nyrefysiologi

  Eksamensorienteret gennemgang af nyrefysiologiens essentielle elementer. 82 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 230

  ISBN 978-87-7749-698-1

  Denne boken er skrevet av en medisinstudent! Den er et kompendium i nyrefysiologi beregnet som eksamensforberedende stoff i nyrefysiologi i Danmark. Kompendiet er ikke egnet som lærebok og forutsetter at man har gjennomgått undervisning i nyrefysiologi.

  Boken er ikke inndelt i kapitler på tradisjonell måte, men forfatteren tar punktvis for seg ulike funksjoner i nyren vedrørende blodgjennomstrømning, glomerulusfiltrasjon, tubulære funksjoner og væske- og elektrolyttbalanse. Han gjør rede for en rekke nyrefysiologiske begreper og viser stadig til hva som forventes av ervervet kunnskap til eksamen i nyrefysiologi. Den er derfor sikkert godt egnet for medisinstudenter som repetisjon før eksamen i fysiologi i Danmark. Teksten er nok en del preget av det nyrefysiologiske miljøet i Danmark. Særlig når det gjelder tubulære funksjoner og måling av blodgjennomstrømning er det noe mer omfattende enn hva vi forventer av studentene her i Norge. Dette medfører at mer enn 50 ulike likninger presenteres.

  Når dette er sagt, er teksten meget konkret og godt formulert, og illustrasjonene er fine med flytskjemaer. Med litt bakgrunn i faget vil man ha glede av mye av stoffet, som også synes å være godt oppdatert med blant annet omtale av en rekke transportører som er identifisert i ulike segmenter av tubuli. Som oppslagsbok er den mindre egnet, blant annet fordi stikkordregisteret ikke er helt optimalt. For eksempel står det i stikkordregisteret under reabsorpsjon ikke noe om natrium, men om en rekke andre mindre betydningsfulle ioner.

  Til tross for enkelte svakheter kan jeg trygt anbefale boken også for medisinstudenter i Norge og dessuten som en oppfriskning i feltet for leger med spesiell interesse for nyresykdommer, væske – og elektrolyttforstyrrelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media