Velkommen til landsstyremøtet 2014

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

– Vårt mål er at landsstyremøtet blir en møteplass for inspirasjon, engasjement og påfyll både for delegater og øvrige deltakere.

God stemning på landsstyremøtet i Alta. Foto Stein Runar Østigaard

På Legeforeningens landsstyremøter utformes Legeforeningens helsepolitikk og faglige utvikling. Delegater og andre deltakere bidrar alltid med engasjerende og velformulerte innlegg. Det blir ofte mange på talelisten, men våre dyktige og erfarne dirigenter holder forsamlingen i et fast grep, ofte med en humoristisk undertone. Landsstyret diskuterer alt fra aktuelle helsepolitiske problemstillinger til spørsmål knyttet til organisasjonsutvikling, utdanning og turnustjeneste. I tillegg er landsstyremøtene en arena for å skape kontakt og med godt sosialt samvær.

Landsstyremøtene holdes på Soria Moria i Oslo annethvert år i de årene det ikke er valg på delegater. Med dette som bakteppe har sentralstyret valgt å gi landsstyremøtene i og utenfor Oslo ulik profil.

I møtene i Oslo legger vi mer vekt på å ha tid til debatt om sentrale helsepolitiske temaer og vi inviterer også rikspolitikere. I år inviteres det også til en vandring i skulpturparken på Ekebergparken med påfølgende middag på Ekebergrestauranten.

På landsstyremøtene som holdes i andre deler av landet legges det opp til at vi også kan diskutere saker med mer lokal og regional relevans.

Et av høydepunktene er alltid åpningsseremonien med kunst og kultur, hilsninger og utdeling av stipend og legatmidler til kolleger som har utmerket seg.

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer. Sentralstyret og sekretariatet jobber hele tiden med å gjøre møtene til en engasjerende møteplass.

Et mer utførlig program for årets møte presenteres i en senere utgave av Tidsskriftet, men jeg kan allerede nå love spennende og gode debatter, muligheter for frisk luft og utsikt og møte med mange hyggelige kolleger!

Jeg ønsker landsstyret, kolleger og gjester, sekretariat og Tidsskriftet hjertelig velkommen til årets landsstyremøte.

Anbefalte artikler