Lokalforeningene skal styrkes

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Lokalforeningene har en nærhet til medlemmene, lokalkunnskap og fagkunnskap som er viktig for å få helsepolitisk gjennomslag lokalt og de bør også brukes mer nasjonalt.

Tor Severinsen, Inger Kragh-Nyhus, Jo-Endre Midtbu og Eivind Solheim skal planlegge neste lokalforeningsseminar. Foto Lise B. Johannessen

Dette var noen av innspillene som kom frem da samfunnspolitisk avdeling i januar inviterte alle lokallagslederne til samling for å diskutere hvordan arbeidet i fylkene kan styrkes i fremtiden. Nær alle lokallagslederne deltok på samlingen som ble arrangert i forkant av Legeforeningens årlige ledersamling for yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger og lokalforeninger.

– Formålet med å jobbe tettere med lokalforeningene er å involvere dem mer i arbeidet sentralt i Legeforeningen, og å få inn signaler lokalt fra som kan tas med videre, sier direktør i samfunnspolitisk avdeling Jorunn Fryjordet. Hun trekker også frem at Legeforeningen i noe av virksomheten ønsker å bidra til å styrke driften av de lokale leddene gjennom rådgivning og bistand.

– Vi har kompetanse og nettverk til å hjelpe lokalforeningene med blant annet medlemsmøter og temaer for møtene. Samtidig ligger det et stort potensiale i at foreningene kan utveksle erfaringer og ideer direkte seg i mellom, sier hun.

Lokalforeningslederne satt pris på å kunne møtes på en slik arena, og diskusjonen om hvordan sekretariatet og lederne kan jobbe sammen fremover kom raskt i gang. Lederne ønsker blant annet å vite mer om hva som skjer i andre lokalforeninger, og de ønsker innspill til hvordan de kan jobbe med helsepolitiske og medisinsk faglige temaer. For å imøtekomme dette ønsket vil det bli utarbeidet et nyhetsbrev om aktuelle saker fra foreningene der man kan hente ideer fra hverandre.

Arbeidet med oppfølging av lokalforeningene koordineres av Ellen Juul Andersen i samfunnspolitisk avdeling. I tillegg har alle lokalforeningene fått sine egne kontaktpersoner i avdelingen som de kan ha direkte dialog med. Lokalforeningskontaktene kommer også til å prioritere å være tilstede i fylkene og ha direkte kontakt med det lokale arbeidet.

Ny lokalforeningssamling

Lokalforeningslederne ga uttrykk for at de ønsket å kunne samles regelmessig. Høsten 2014 vil det derfor bli arrangert en egen samling for lokalforeningslederne, hvor de selv skal være med å planlegge innholdet. Tor Severinsen (Telemark), Inger Kragh-Nyhus (Oppland), Jo-Endre Midtbu (Troms) og Eivind Solheim, Hordaland sitter i arbeidsgruppen som skal utforme programmet for samlingen.

– Vi håper at dette arbeidet vil medføre at medlemmene i de ulike fylkene engasjerer seg i arbeidet lokalt, og deltar på lokalforeningenes arrangement. Det er et viktig arbeid som blir gjort, sier Jorunn Fryjordet.

Anbefalte artikler