Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Frøydis Nordgård Vik, ph.d. Energy balanced related behavior research to prevent excessive weight gain among youth: a focus on meals and sedentary behavior. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 9.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Lauren Lissner, Göteborgs universitet, Sverige, Ole Melkevik, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Magne Thoresen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Elling Bere, Nanna Lien og Nina C. Øverby.

Kristiane Haug Berg, ph.d. Studies of the human corneal epithelium ex vivo. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Jesper Hjortdal, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bjørn Nicolaissen, Andrew R. Collins og Aboulghassem Shahdadfar.

Espen Saxhaug Kristoffersen, ph.d. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 10.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Mattias Linde, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bjørn Bjorvatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Philipp Lobmaier, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Christofer Lundqvist, Jørund Straand og Michael Bjørn Russell.

Emanuela Micu, ph.d. Solar radiation and melanoma epidemiology in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Hans Christian Wulf, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, København, Danmark, Amra Osmancevic, Avdelningen för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, og Steinar Aamdal, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Johan Moan, Øyvind S. Bruland og Asta Juzeniene.

Anja Nilsen, ph.d. In vivo characterization of the AlkB homologues ALKBH1 and ALKBH4. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Thomas Arnesen, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Hans Kristian Almstrup, Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Danmark, og Line Mariann Grønning-Wang, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Arne Klungland og Magnar Bjørås.

Karen Synne Groven, ph.d. Striving for healthy lives, striving for social acceptance – Women’s experiences following gastric-bypass surgery. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 16.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Finn Skårderud, Høgskolen i Lillehammer, Susanne Rosberg, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige, og Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Gunn Engelsrud og Målfrid Råheim.

Sveinung Gundersen, ph.d. Representation and integrated analysis of heterogeneous genomic datasets. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Brent Pedersen, University of Colorado Denver, School of Medicine, USA, Nicholas Luscombe, University College London, Storbritannia, og Philippe Collas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Eivind Hovig og Geir Kjetil Sandve.

Christine Zimmermann, ph.d. Regulation of the cell cycle and the nutrient response in Saccharomyces cerevisiae. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Michael Polymenis, Department of Biochemistry and Biophysics, Texas A&M University, USA, Claudine Kraft, Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, Wien, Østerrike, og Linda Bergersen, Avdeling for anatomi, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jorrit Enserink.

Brita Askeland Winje, ph.d. Fetal movement counts and fetal health. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 22.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Jane Elizabeth Norman, Queen’s Medical Research Institute, The University of Edinburgh, Storbritannia, Inger Økland, Kvinne og barn-divisjonen, Stavanger universitetssjukehus, og Astrid Klopstad Wahl, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: J. Frederik Frøen, Babill Stray-Pedersen og Jo Røislien.

Aina Holmèn, ph.d. Neurocognition in early-onset schizophrenia with a particular focus on executive function. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 23.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Kerstin Plessen, Institut for medicin, Center Bispebjerg, København, Danmark, Åsa Hammar, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Stein Anderson, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bjørn Rishovd Rund og Ingrid Melle.

Ingvild Menes Sørensen, ph.d. Biomarkers for intrauterine environment and risk of childhood type 1 diabetes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Mikael Knip, Institute of Clinical Medicine, Helsinki University Central Hospital, Finland, Elisabeth Qvigstad, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Geir Joner og Lars Christian Stene.

Hans Henrik Odland, ph.d. Non-invasive assessment of myocardial function in the neonate. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Ivar Sjaastad, Institutt for eksperimentell forskning, Universitetet i Oslo, Drude Merete Fugelseth, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Ragnhild Emblem, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ola Didrik Saugstad og Erik Thaulow.

Bendik Slagsvold Winsvold, ph.d. Migraine and cardiovascular disease. Genetic and epidemiological aspects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Stefan Evers, University of Münster, Tyskland, Messoud Ashina, Glostrup Hospital, København, Danmark, og Benedicte A. Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: John-Anker Zwart og Knut Hagen.

Charles Filip, ph.d. The surgical treatment of Velopharyngeal insufficiency. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Corstiaan C. Breugem, Wilhelmina Children’s Hospital, University of Utrecht, Nederland, Hallvard Vindenes, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, og Harriet Akre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kim Alexander Tønseth, Michael Matzen, Hans Erik Høgevold og Tore G. Abrahamsen.

Virginie Follin-Arbelet, ph.d. Cyclic AMP signaling in multiple myeloma. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 29.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Martine Amiot, Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers, Frankrike, Gunnar Mellgren, Institutt for klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen, og Kristin Austlid Tasken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Heidi Kiil Blomhoff.

Einar Hopp, ph.d. Dynamic magnetic resonance imaging in the assessment of myocardial infarct. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Tomas Bjerner, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, Brage Høyem Amundsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Hans-Jørgen Smith og Thor Edvardsen.

Gro Hjelmeland Grimsbø, ph.d. «The final question cannot be answered by anyone anyway…» Cancer patients’ use of and experiences with an Interactive Health Communication Application (IHCA) during treatment and rehabilitation for cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Siv Söderberg, Luleå tekniska universitet, Sverige, Aksel Tjora, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Arnstein Finset.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Juliet Ndimbiwo Babirye, ph.d. Childhood immunisation in Uganda: Timeliness, supportive structures and health system barriers. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 17.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Charles Wiysonge, University of Cape Town, Sør-Afrika, Birger Forsberg, Karolinska Institutet, Sverige, og Ingrid Miljeteig, Universitetet i Bergen.

Veileder: Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen.

Supat Thongjuea, ph.d. Analysis of transcription factor complexes and their associated chromatin interactions during erythropoiesis. Utgår fra Molekylærbiologisk institutt. Disputas 17.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Nathalie Reuter, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Chi Wai So, King’s College, London, Storbritannia, og Boris Adryan, University of Cambridge, Storbritannia.

Veileder: Boris Lenhard.

Sara Ghaderi, ph.d. Impact of cancer in childhood, adolescence, and young adulthood on death, social security benefit uptake and education. A nationwide population-based cohort study. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 23.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Eero Pukkala, Finnish Cancer Registry, Finland, Bjørn Møller, Kreftregisteret, og Valborg Baste Universitetet i Bergen.

Veileder: Tone Bjørge og Dag Moster.

Anders Dovran, ph.d. Childhood trauma and mental health problems in adult life. Utgår fra Institutt for klinisk psykologi. Disputas 23.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Tine Jensen, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Ingunn Skre, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Terje Manger, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Veileder: Dagfinn Winje.

Gro Vatne Røsland, ph.d. Molecular mechanisms of glioblastoma progression; stem cell markers and involvement of the epidermal growth factor receptor system. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 24.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Christel Herold-Mende, University of Heidelberg, Tyskland, Judi R. van Beijnum, VU Medical Center, Nederland, og Beate Stern, Universitetet i Bergen.

Veileder: Rolf Bjerkvig.

Sven Young, ph.d. Orthopaedic trauma surgery in low-income countries. Follow-up, infections and HIV. Utgår fra Klinisk Institutt 1. Disputas 31.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Chris Lavy, University of Oxford, Storbritannia, Finnur Snorrason, Drammen sykehus, Vestre Viken, og Haakon Sjursen, Universitetet i Bergen

Veileder: Leif Ivar Havelin.

NTNU

www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

Skender E. Redzovic, ph.d. This is how we do it around here: Exploring the impact of organizational norms on subjective well-being at work in individualistic and collectivistic cultures. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 20.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Ann Fridner, Stockholm universitet, Sverige, Peter Hasle, Aalborg universitet, Danmark, og Tove Helland Hammer, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Per Øystein Saksvik.

Anne Juberg, ph.d. When not too far gone: A pragmatic – reflexive approach to substance and crime prevention in consumer society towards indicated 16 – 18-year old adolescents. Utgår fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern. Disputas 22.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Carin Matilda Emelie Hellman, Universitetet i Helsinki, Finland, Tor Slettebø, Diakonhjemmet Høgskole, og Anne Mari Undheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Edgar Marthinsen.

Universitetet i TromsøNorges arktiske universitet

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

Bodil Hansen Blix, ph.d. The construction of Sami identity, health, and old age in policy documents and life stories. A discourse analysis and a narrative study. Utgår fra Institutt for helse- og omsorgsfag. Disputas 17.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Frode Fadnes Jacobsen, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen, Marie Karlsson, Karlstad universitetet, Sverige, og Mari Wolff Skaalvik, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Hans Ketil Normann og Torunn Helene Hamran.

Ida Johanne Hansen-Krone, ph.d. Diet, physical activity and venous thromboembolism. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Søren Risom Kristensen, Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg, Danmark, Ingebjørg Seljeflot, Senter for klinisk hjerteforskning, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og Vegard Skogen, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Veiledere: John-Bjarne Hansen og Sigrid Kufaas Brækkan.

Anbefalte artikler