Er fastlegen nøkkelen til å lykkes?

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

– Skal målet med kommunale akuttsenger nås, er tillit hos fastlegen svært viktig, understreker leder i Norsk forening for allmennmedisin og sentralstyremedlem Marit Hermansen.

– Som fastlege må jeg vite at tilbudet til pasientene er forsvarlig, sier Marit Hermansen. Foto Legeforeningen

Hermansen sa dette da hun innledet om fastlegens rolle i etableringen av kommunale akutte døgnplasser (KAD) under en nasjonal konferanse om ambulansetjenesten, prehospitale tjenester og akuttmottak i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Skeptisk til det faglige innholdet

Innen 2016 skal alle kommuner opprette kommunale akuttsenger for pasienter som trenger et døgntilbud, men som ikke har behov for sykehusinnleggelse. Den enkelte kommune har stor frihet til å utforme tjenestetilbudet selv, noe som har medført usikkerhet om det faglige innholdet, grad av legedekning og ikke minst plassering og organisering av akuttsengene.

– Derfor var jeg, og er fremdeles, skeptisk til tilbudet, sa Marit Hermansen innledningsvis og ga følgende begrunnelse:

– Disse plassene har blitt etablert raskt. Det er nå over halvpartene av kommunene som har et øyeblikkelig døgntilbud til sine innbyggere. Men dette er blitt gjort uten noen nasjonale føringer på faglig standarder, for eksempel krav til legedekning. Selv om det finnes suksesshistorier der ute, er jeg fremdeles skeptisk til hva slags tilbud vi gir pasientene våre, sa Hermansen.

Fastlegene må involveres

Fastlegene har lenge etterspurt et tilbud for pasienter som har behov for tilsyn, men som ikke nødvendigvis trenger sykehusinnleggelse. Særlig gjelder dette eldre pasienter, som fastlegene ikke har anledning til å legge direkte inn på sykehjem. Kommunale akutte døgnplasser kan derfor være et godt tilbud for denne pasientgruppen.

Hermansen mener det samtidig er helt nødvendig at fastlegene er sikre på at kommunale akuttsenger ivaretar pasientene på en god måte.

– Hvis jeg som fastlege har en pasient jeg mener trenger tilsyn det nærmeste døgnet, vil jeg være sikker på at stedet jeg legger pasienten inn på, kan ivareta dette behovet. Vi må vite at tilbudet er forsvarlig. Det er ikke gitt i dag. Det er derfor helt avgjørende at fastlegene involveres i arbeidet med etableringen av akuttsengene, utdypet Hermansen.

Samler erfaringer fra kommunene

Med bakgrunn i usikkerheten om det faglige innholdet, organiseringen og plasseringen av KAD-sengene, har Norsk forening for allmennmedisin opprettet en egen referansegruppe som skal samle erfaringer fra ulike deler av landet. Planen er at disse erfaringene skal munne ut i noen anbefalinger som kan brukes av kommuner som etablerer KAD-senger, og til kommuner som ønsker å forbedre allerede eksisterende tilbud.

Les mer: www.legeforeningen.no/nfa

Anbefalte artikler