Godt tilskudd til pasientlitteraturen om brystkreft

Ingvild Ona Moberg Om forfatteren
Artikkel

Bøhle, Solveig

Diagnose: Brystkreft

Om egne valg og livskvalitet. 105 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 329

ISBN 978-82-02-42248-6

Undertittelen – Om egne valg og livskvalitet – vekker interessen hos meg som møter kvinner med brystkreft daglig i arbeidet mitt. Forfatteren har jobbet mye med helsejournalistikk, hun stiller mange spørsmål og gir noen svar. Boken er tiltalende, velskrevet og lettlest.

Hun tar oss med inn i prosessen hun gikk gjennom da hun fikk diagnostisert brystkreft. Det er en personlig beretning om møtet med helsevesenet og bakgrunnen for egne valg. Hun refererer også til andre kvinners erfaring med samme diagnose og gir med dette et nyansert bilde. Mange av spørsmålene kjenner jeg igjen fra mine egne møter med pasienter med brystkreft. Hva kan jeg gjøre selv? Hva skal jeg spise? Skal jeg trene? Skal jeg ta imot den anbefalte behandlingen? Hun legger vekt på at det er viktig å ta sine egne valg, og at det er viktig å snakke både med behandlende lege og andre man har tillit til.

Hun intervjuer både klinikere og forskere innen tradisjonell medisin og viser at det forskes mye på brystkreft, men det er viktig å ha klart for seg at dette ikke er noen lærebok i utredning og behandling av brystkreft. En svakhet er at det ikke går klart frem hva som har klinisk nytteverdi i dag.

Forfatteren er opptatt av alternative behandlings- og terapiformer. Mange i denne pasientgruppen benytter ulike alternative behandlinger, enten som supplement til, eller som alternativ til, tradisjonell behandling. Boken gir et innblikk i landskapet pasientene beveger seg i.

Jeg synes teksten gir et godt innblikk i spørsmålene og valgene kvinner blir stilt overfor i møtet med diagnosen brystkreft, og hvor viktig møtet med helsevesenet er. Jeg tror både behandlere og pasienter kan ha glede og nytte av å lese denne boken.

Anbefalte artikler