Oversiktlig og strukturert om fedme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kushner, Robert

  Lawrence, Victor

  Kumar, Sudhesh

  Practical manual of clinical obesity

  1. utg. 204 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 43

  ISBN 978-0-4706-5476-7

  Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med overvekt og fedme er en stor utfordring, ikke minst i allmennpraksis. Pasientgruppen er heterogen, og årsakene til fedme er oftest multifaktorielle.

  Forfatterne evner å gjøre problemstillingene enklere, og boken bør kunne fungere som fordypning eller oppslagsverk for leger, sykepleiere og andre helsetjenesteansatte som møter pasienter med fedme. Den kan sikkert også være nyttig for de fleste allmennpraktikere. Det siste kapitlet, The obese patient in hospital, burde med fordel leses av avdelingsansvarlige på sykehus og benyttes ved planleggingen av nye sykehus. Til tross for at målgruppen først og fremst er et engelsk og amerikansk publikum, er utgivelsen definitivt relevant også for norske forhold.

  I de tre delene retter forfatterne søkelyset mot årsaker til fedme, hvordan man utreder og behandler fedme, og fedmerelaterte følgesykdommer. Hver del inneholder 5 – 8 kapitler med i snitt åtte sider.

  Det er identisk struktur i hvert kapittel, som innledes med hovedbudskapet i punktform. Deretter kommer to kasuistikker med forslag til tiltak, fulgt av introduksjon og fordypning i tema. Avslutningsvis tas fallgruver opp i punktform, fulgt av internettlenker og forslag til videre lesing.

  Det korte og strukturerte formatet gjør det lett å holde fokus. På kun 204 sider gis naturligvis ikke en heldekkende oversikt, men samtidig opplever jeg at de fleste viktige temaer er tatt med.

  Jeg liker boken, men har noen innvendinger. Kasuistikkene har iblant et noe forenklet oppsett og slutter stort sett lykkelig. For en skandinavisk skeptiker kan dette bli litt irriterende. I tillegg savner jeg en komplett oversikt i indeks over de forkortelsene man bruker i teksten. Ikke sjelden tar vi for gitt att noen forkortelser er kjent av alle, men denne praksisen bør unngås når en fagbok henvender seg til ulike faggrupper og nasjonale arenaer.

  Hvis en allmennpraktiker har denne boken, i tillegg til Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av overvekt og fedme hos voksne, innen armlengdes avstand på kontoret, har hun/han sannsynlig gode muligheter til å hjelpe Norge på veien bort fra den såkalte fedmeepidemien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media