En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422 – 5

  Forfatterne gjør oppmerksom på at det er kommet nye opplysninger om diagnosen i etterkant av at artikkelen ble publisert. Dette omtales nærmere i korrespondansen som er knyttet til artikkelen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media