En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange

Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422 – 5

Forfatterne gjør oppmerksom på at det er kommet nye opplysninger om diagnosen i etterkant av at artikkelen ble publisert. Dette omtales nærmere i korrespondansen som er knyttet til artikkelen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler