En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange

Katrine Gauer, Kjell-Ivar Helgestad, Christian Wirsching, Ketil Størdal Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422 – 5

Forfatterne gjør oppmerksom på at det er kommet nye opplysninger om diagnosen i etterkant av at artikkelen ble publisert. Dette omtales nærmere i korrespondansen som er knyttet til artikkelen.

Anbefalte artikler