LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Når klinikeren og basalforskeren samarbeider, er det ikke alltid enighet om hvordan de ulike bidragene skal verdsettes. Brukes Vancouver-reglene skjødesløst?

Hvem fortjener en plass på forfatterlisten?

Venøs trombose og kreft

Dyp venetrombose og lungeembolus uten åpenbar utløsende årsak er forbundet med kreft: Rundt 10 % av pasientene vil få påvist kreftsykdom i det påfølgende året. De fleste krefttilfellene blir avdekket med en begrenset malignitetsutredning.

Kreftutredning etter idiopatisk venøs trombose?

Begrenset malignitetsutredning ved idiopatisk venøs trombose

Akutt hjerteinfarkt

Flere pasienter med klinisk mistanke om akutt hjerteinfarkt bør innlegges direkte i et sykehus med PCI-beredskap for revaskulering. Dette er konklusjonen etter en gjennomgang av praksis ved Sørlandet sykehus Arendal i 2012. Mange av pasientene kom ikke til invasiv utredning innen de tidsfrister som er anbefalt i nye retningslinjer.

Følges nye retningslinjer for hjerteinfarkt?

Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?

Feilkilder for hemoglobin A1c

Måling av glykert hemoglobin i fullblod, såkalt HbA1c, benyttes mye ved diagnostikk og oppfølging av pasienter med diabetes. Det er oftest god sammenheng mellom gjennomsnittlig plasma-glukose og HbA1c, men både nyresvikt, graviditet og hemoglobinopatier kan påvirke resultatene.

Feilkilder ved bruk av hemoglobin A1c

Kvalme under svangerskap

Kvalme og oppkast tidlig i svangerskapet er vanlig og oftest ufarlig. Men noen ganger kan slike symptomer skyldes andre forhold enn graviditeten. God anamnese er – som alltid – viktig for å avdekke andre mulige årsaker.

En gravid kvinne med oppkast og pustebesvær

Ikke «bare» svangerskapskvalme

Anbefalte artikler