Siden sist

Artikkel

OL har naturlig nok dominert mediene de siste to ukene – også de sosiale. Men det har vært plass til noen saker fra Tidsskriftet også.

At tatoveringsblekk inneholder kjemikalier som kan gi allergiske reaksjoner og infeksjoner, vakte oppsikt. Artikkelen Tatoveringsblekk – en underkjent helsefare? sto på trykk i Tidsskriftet nr. 3/2014 og resulterte i en helside i Dagbladet og nyhetsinnslag i blant annet Radio Norge. Saken er mest lest på tidsskriftet.no siden sist og hyppig delt og omtalt i sosiale medier.

«Det var kanskje ikke så smart å tatovere seg med kreftfremkallende farger? tidsskriftet.no/article/3131354»

@RogerPihl

Tidsskriftet er mye mer enn vitenskapelige artikler. Blant annet er det i hvert nummer flere sider med bokanmeldelser. Denne gangen var det naturlig nok boken til selveste Twitter-legen Wasim Zahid som fikk mest oppmerksomhet – på nettopp Twitter. Zahid hadde gruet seg til den, men det hadde han ikke trengt.

«Boken min «På liv og død» er anmeldt i @Tidsskriftet. Denne anmeldelsen gruet jeg meg mest til. Utrolig lettet! tidsskriftet.no/article/3136895»

@WasimZahid

Anbefalte artikler