Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Solstrandkurset 2014

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin ønsker velkommen til sitt årlige kurs på Solstrand Hotel & Bad i Os utenfor Bergen 19. – 23. 5. 2014.

Uken består av et klinisk emnekurs i forebyggende medisin/endokrinologi, kalt «Ernæring og helse – et paradigmeskifte?» og et emnekurs i hudsykdommer/chirurgia minor kalt «hud i allmennpraksis».

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema er sendt per epost til medlemmene i de to foreningene. Opplysninger om kurset kan leses på www.legeforeningen.no/nfa

Ny leder av Turnusrådet

Anja Fog Heen (Ylf) er valgt til ny leder av Turnusrådet for perioden 15.1. 2014 – 31.12. 2015.

Øvrige medlemmer er Tilde Broch Østborg (Ylf), Ole Henrik Krat Bjørkholt (Af), Ulla Dorte Mathisen (Of), Barbro Kvaal (LSA) samt Sarah Løvdahl og Thomas Hagen Jensen (begge Nmf). De medisinske fakultetene har foreløpig ikke oppnevnt representanter.

Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten.

De regionale helseforetakenes fremtidige rolle

Regjeringen Solberg har varslet at de ønsker å legge ned de regionale helseforetakene (RHF) og helseministeren har uttrykt at denne prosessen må være grundig og ligge frem i tid. Legeforeningen har ved flere anledninger vært kritisk til dagens styringsideologi.

Sentralstyret vedtok i møte 15. januar at Legeforeningen bør være en pådriver for å få til en justering av dagens RHF-modell og styringsideologi. I denne prosessen vil Legeforeningen arbeide for at flere av de regionale helseforetakenes oppgaver flyttes opp til Stortinget (overordnede beslutninger) og delegeres ned til operativt nivå (sykehusene).

Les referater fra sentralstyremøtene her: legeforeningen.no/sentralstyret

Anbefalte artikler