Viktig tiltak for økt kvalitet i legekontor

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Dette er en stor dag – en historisk dag, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Marit Hermansen da Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble stiftet som aksjeselskap 7. januar.

Stifterne av senteret. Fra v. Sverre Dølvik, Henning Mørland, Kari Sollien, Marit Hermansen og Geir Riise. Foto Lise B. Johannessen

– Et mangeårig arbeid for å etablere et senter for allmennmedisinsk kvalitet gir nå resultater, sier Hermansen som også er valgt til SKILs første styreleder. SKIL er en videreføring av SAK-prosjektet (senter for allmennmedisinsk kvalitet), som utvides med samfunnsmedisinsk og spesialisthelsetjenesteinnhold.

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen er initiativtakerne bak prosjektet.

Foreløpig er det planlagt å støtte læringsnettverk mellom leger og medarbeidere på legekontor, moduler for kollegagrupper og nettverk mellom legekontor og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Legeforeningen ønsker samarbeid med kommunene og staten om denne oppgaven. SKILs styre er pålagt å arbeide for å få offentlige myndigheter med i organisasjonen.

SKIL vil stå utenfor Legeforeningens ordinære organer med et eget styre og et separat sekretariat. Legeforeningen ønsker at senteret bygges opp i et miljø som har allmennmedisinsk og forskningsmessig kompetanse og selskapets styre vil ta standpunkt til lokaliseringen.

Det nyvalgte styret består av følgende representanter: Marit Hermansen, leder (NFA), Kari Sollien (Af), Henning Mørland (Norsam), Raymond Mortensen (PSL) og Geir Riise (Legeforeningen).

Anbefalte artikler