Viktig tiltak for økt kvalitet i legekontor

Lise B. Johannessen Om forfatteren

– Dette er en stor dag – en historisk dag, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin Marit Hermansen da Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble stiftet som aksjeselskap 7. januar.

Stifterne av senteret. Fra v. Sverre Dølvik, Henning Mørland, Kari Sollien, Marit Hermansen og Geir Riise. Foto Lise B. Johannessen

– Et mangeårig arbeid for å etablere et senter for allmennmedisinsk kvalitet gir nå resultater, sier Hermansen som også er valgt til SKILs første styreleder. SKIL er en videreføring av SAK-prosjektet (senter for allmennmedisinsk kvalitet), som utvides med samfunnsmedisinsk og spesialisthelsetjenesteinnhold.

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen er initiativtakerne bak prosjektet.

Foreløpig er det planlagt å støtte læringsnettverk mellom leger og medarbeidere på legekontor, moduler for kollegagrupper og nettverk mellom legekontor og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Legeforeningen ønsker samarbeid med kommunene og staten om denne oppgaven. SKILs styre er pålagt å arbeide for å få offentlige myndigheter med i organisasjonen.

SKIL vil stå utenfor Legeforeningens ordinære organer med et eget styre og et separat sekretariat. Legeforeningen ønsker at senteret bygges opp i et miljø som har allmennmedisinsk og forskningsmessig kompetanse og selskapets styre vil ta standpunkt til lokaliseringen.

Det nyvalgte styret består av følgende representanter: Marit Hermansen, leder (NFA), Kari Sollien (Af), Henning Mørland (Norsam), Raymond Mortensen (PSL) og Geir Riise (Legeforeningen).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler