C. Haug svarer:

Charlotte Haug Om forfatteren

Per Bjark mener at Tidsskriftet bør trekke tilbake en artikkel i spalten «Noe å lære av» (1) og ledsagende kommentar (2). I kasuistikken beskrives en pasient med en sjelden diagnose. Nye prøver tatt etter at artikkelen var publisert, gjorde at diagnosen måtte revurderes. Dette kommer frem i «Brev til redaktør»-spalten (3) og i rask respons-feltet under selve artikkelen. Kommentarene vil følge artikkelen både i PubMed og på våre nettsider.

En slik revurdering av diagnosen oppfatter vi ikke som grunn til å trekke tilbake artikkelen. Tvert i mot er det mye god læring i en åpen, faglig diskusjon om en sjelden diagnose. Tidsskriftet har ved noen anledninger trukket tilbake artikler, og vi retter oss i slike tilfeller etter internasjonale, publiseringsetiske retningslinjer (4). Rutiner for tilbaketrekking beskrives for øvrig i forfatterveiledningen (5).

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 2.7.2013. http://tidsskriftet.no/article/2975319

1

Gauer K, Helgestad K-I, Wirsching C et al. En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422 – 5. [PubMed]

2

Ljøstad U, Mygland Å. Et virus på fremmarsj. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 426. [PubMed]

3

Gauer K, Helgestad K-I, Wirsching C et al. K. Gauer og medarbeidere svarer. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 827. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler